Innmelding, merking og levering av Gammelnorsk sau

(Endret 01.07.13) Villsau (Gammelnorsk sau) må meldes inn ved å oppgi dette slik at det blir mulig å skille disse fra andre lam. Ved innmelding på Min side: Husk å velge avtaletype VILLSAU.

Levering av kun Villsau
Produsenter som leverer kun villsau på den enkelte levering trenger da ikke å merke disse med signalmerker for villsau.

Villsauen blir "identifisert" ut fra avtaletypen som blir registrert ved mottak på slakteriet.

Levering av blanding
Produsenter som leverer blanding (vanlig og villsau) på samme levering må merke villsauen med signalmerker. Dette for å kunne skille villsau og andre dyr fra samme leverandør fra hverandre. 

Merkene må settes på av produsenten umiddelbart før levering.

Ved innmelding må det opplyses om at det er villsau, og merker vil bli tilsendt i det antall som er innmeldt.
 

 » Priser småfe

» Grunntilskuddssatser