Pris- og grunntilskotsendring på sau, lam og vêr etter nyttår

(Oppdatert 06.03.20) Konsernstyret har gjort vedtak om uendra engrospris på lam i fyrste halvår 2020. På grunn av prisnedtrappinga gjennom sesongen, kan ein justere opp engrosprisen etter nyttår for å koma ut med uendra gjennomsnittleg engrospris.

Prisendring lam 1. halvår 2020:

Dato Veke nr Årsak til endring Endring
Måndag 30. desember: *) 1 Engrospris opp 0,50 kr/kg og omsetningsavgift ned 0,70 kr/kg + 1,20 kr/kg
Måndag 20. januar: 4 Engrospris opp + 0,80 kr/kg
Måndag 3. februar: 6 Grunntilskot opp + 0,90 kr/kg
Måndag 10. februar: 7 Engrospris opp + 0,80 kr/kg
Måndag 16. mars: 12 Engrospris opp + 1,00 kr/kg
Måndag 13. april: 16 Engrospris ned - se endring - 1,00 kr/kg


*) Her kan det også kome justeringar i nettonoteringa. Omsetningsavgiftsendring er forslag frå Nortura og ikkje vedteke i Omsetningsrådet. 

Prisendring sau og ung sau 1. halvår 2020:

Dato Veke nr Årsak til endring Endring
Måndag 30. desember: *) 1 Grunntilskot opp 0,10 kr/kg og omsetningsavgift ned kr 1,- kr/kg + 1,10 kr/kg


*) Her kan det også kome justeringar i nettonoteringa. Omsetningsavgiftsendring er forslag frå Nortura og ikkje vedteke i omsetningsrådet. 

Prisendring vêr 1. halvår 2020:

Dato Veke nr Årsak til endring Endring
Måndag 24. februar: 9 Grunntilskot opp + 5 kr/kg