Søk:

Meny

Verktøylinje

Prisløype sau 2. halvår 2017

(30.06.17) Prisløypa viser gjennomførte engrosprisendringer på sau fra påske og fram til nå, samt planlagte prisendringer i 2. halvår.

Det er satt opp følgende prisløype:

Mandag 17. april (uke 16): Engrospris ned 10,00 kr/kg
Mandag 5. juni (uke 23):  Engrospris ned 10,00 kr/kg
Mandag 26. juni (uke 26):  Engrospris opp 10,00 kr/kg
------------------------------- -------------------------------
Mandag 7. august (uke 32):  Engrospris opp 4,00 kr/kg
Mandag 4. september (uke 36): Engrospris ned 3,00 kr/kg
Mandag 23. oktober (uke 43): Engrospris opp 1,50 kr/kg
Mandag 30. oktober (uke 44): Engrospris opp 1,50 kr/kg


Ved inngangen til 2017 var det ca. 1 000 tonn sau og ung sau på reguleringslageret. Til tross for et frysefradrag (rabatt ved kjøp fra reguleringslager) på opptil 12 kr/kg fra februar og utover, var det ingen interesse for å ta ut sau. Ved påske hadde lageret økt til ca. 1 300 tonn og en fant det da nødvendig å redusere engrosprisen med 10 kr/kg for å ytterligere å stimulere til uttak fra reguleringslager. Heller ikke det hjalp, og fra 5. juni ble engrosprisen satt ned med ytterligere 10 kr/kg. Med det var prisen kommet ned på et nivå som kundene fant interessant og lageret ble betydelig redusert gjennom tre uker i juni. Fra 26. juni kunne engrosprisen igjen økes med 10 kr/kg.
 
Prisløypa for andre halvår er lagt opp med tanke på å stimulere til konsentrert slakting av sau i starten og mot slutten av lammesesongen. I disse periodene er skjærekapasiteten bedre og dermed øker muligheten for å utnytte råstoffet av sauen bedre. I tillegg er det viktig at slakteriene har full konsentrasjon om å få nok lam ut i markedet i de mest hektiske ukene av sesongen.  

Når en også tar med gjennomførte prisendringer i januar og februar gir dette samlet et prisnivå på sau som ligger 9 kr/kg lavere enn 2. halvår 2016.