Søk:

Meny

Verktøylinje

Retur av slakt, nisjeslakt og medlemskjøp

(Sist endret 19.04.18) Returslakt er en ordning som er etablert for å gi deg som produsent muligheten til å ta hjem eget slakt til forbruk i egen husholdning. Skal du fremby slaktet til andre er det ikke lenger Returslakt, men det vi kaller Nisjeslakt. De områder som har innført spesielle skjema for returslakt - finner du skjema i artikkelen.


Returslakt

Hvis 4-beinte slaktedyr skal tas i retur, må disse meldes inn på egen avtaletype; RETUR. Dette er viktig slik at disse dyra kan tas ut av Norturas egen varestrøm. Innmelding kan gjøres via Min side eller ved å ringe medlemssenteret.

Hvis du skal ta småfe i retur, kontakt medlemssenteret på telefon eller e-post medlem@nortura.no for å få tilsendt signalmerker.

Signalmerker setter du på det aktuelle dyret rett før levering. Griser merkes med egen klubbe av dyrebilsjåføren. Storfe trenger ingen signalmerker, men må være innmeldt på riktig individ med avtaletypen RETUR.

Hvis du skal ha hele eller deler av dyret i retur, er det ikke mulig å få tillegg for andre avtaletyper for dette slaktedyret.

Retur av egne slaktedyr er mulig i sesongen, men det er en stor fordel for slakteavviklingen at dette utsettes til etter toppukene i høstsesongen.

Ved levering er det ønskelig at Returskjemaet er utfylt før dyrebilen kommer.

Du finner skjemaet her:

» Bestillingsskjema Nord-Norge, pdf 61 kb

» Bestillingsskjema gris Midt-Norge, pdf 33 kb

» Bestillingsskjema storfe Midt-Norge, pdf 45 kb

» Bestillingsskjema småfe Midt-Norge, pdf 32 kb

» Returskjema slakt Østlandet, pdf 19 kb

Gi sjåføren beskjed om at du har slakt som skal i retur før han begynner å lesse. Han vil være behjelpelig med merking med et eget grønt signalmerke eller en egen tatoveringsklubbe. På returskjemaet setter du kryss i ruten for ønsket bearbeiding av slaktet.

På returskjemaet er det opplyst om hvordan vi normalt parterer de enkelte dyreslag, og prisen på parteringen. Nortura vil normalt ta kontakt for å avtale detaljer vedrørende partering og utlevering.

Sørg derfor for å påføre Returskjemaet et telefonnummer som du er å treffes på. På side 2 i returskjemaet er det opplistet praktiske opplysninger som frakt, kostnader, henting, utlevering osv. Det er viktig å lese dette før skjemaet fylles ut.

Prisen på returslaktet blir satt med basis i engrospris på riktig vekt, klasse og fett. Verdien av omsetningsavgift, forskningsavgift, trekk for mellomtransport, finansiering av LIB, ekstra avtaletillegg og trekk for stjernelam belastes ikke. Kjøp av returslakt er begrenset til eget forbruk på gården, kårfolk og evnt. ansatte på gården, se mer.

Medlemskjøp
Som medlem har du også anledning til å kjøpe produkter eller slakt av andre dyreslag enn du selv leverer. Du bestiller dette ved en av våre medlemsbutikker.

For Nord-Norge hvor det ikke er medlemsbutikker er det kun anledning å kjøpe slakt, og her bestiller du det på medlemssenteret.
 

Nisjeslakt

Formålet med dette er å gi deg som medlem i Nortura en mulighet til å øke verdiskapningen på egen gård med utgangspunkt i eget slakt. For å kunne kjøpe tilbake eget slakt på nisjeavtale må du først inngå en avtale om dette. Du får da en ordinær avregning og kjøper de aktuelle slaktene tilbake til engrospris levert på en av våre slakteriers rampe. Ved slakting av på nisjeavtale må du kjøpe tilbake hele slakteskrotten. Nortura er kun økonomisk ansvarlig for slaktets aktuelle engrospris.

Se regelverk for nisjeproduksjon i Nortura SA.

Kontakt medlemssenteret om du vil ha mer informasjon, eller søke om nisjeavtale.

Hvis 4-beinte slaktedyr skal slaktes som Nisje, må disse meldes inn på egen avtaletype; NISJE. Dette er viktig slik at disse dyra kan tas ut av Norturas egen varestrøm. Innmelding kan gjøres via Min side eller ved å ringe medlemssenteret.

Hvis du skal slakte småfe som Nisje, kontakt medlemssenteret på telefon eller e-post medlem@nortura.no for å få tilsendt signalmerker. Signalmerker setter du på de aktuelle dyrene rett før levering. Griser merkes med egen klubbe med teksten NISJE. Storfe trenger ingen signalmerker, men må være innmeldt på riktig individ med avtaletypen NISJE.

Slaktet skal følges av et eget Følgeskjema nisjeslakt.

» Følgeskjema nisjeslakt, pdf 10 kb

Eventuell partering og frakt må på forhånd avtales med den enkelte fabrikk. Det er ikke alle Norturas fabrikker som har mulighet til dette.
 

Retur av skinn

Det er mulig å ta skinn i retur. Du vil få tilsendt signalmerker som skal settes på de aktuelle dyra rett før levering. Skal du ha slakt i retur er dette å betegne som risikoslakt, se under. Se om ordningen og skjema for skinn i retur her:

» Felles rutinar for retur av ullne skinn


Risikoslakt i retur eller nisje

Den norske kjøttbransje har en retningslinje for sikring av hygienisk råvarekvalitet ved slakting av storfe, sau og gris. Det er gjort en vurdering av hvilke slakteskrotter som kan representere en litt forhøyet risiko.

Dette er:

  • Slakt av storfe, sau eller gris som forurenses betydelig under slakteprosessen
  • Storfe med hygienetrekk i kategori 2 (høy trekksats)
  • Storfe forurenset med fersk møkk, tilsvarende kategori 2
  • Sau som ikke kan klippes reine eller som har svært forurensede bein
  • Sau som slaktes uklipt

Risikosorteringer skal ikke brukes til rå (ikke varmebehandlede) deig- og farseprodukter og spekepølser. Riktig avviksbehandling er industriell varmebehandling eller tilsvarende. Følg anbefalingene i retningslinjen.


Utlevering

Vi har utlevering ved alle våre slakterier. Muligheten for alternative utleveringssteder varierer fra område til område. Kontakt medlemssenteret for spørsmål om dette, fraktkostnader vil påløpe.

Påse at alle dyr er riktig merka i henhold til merkeforskriftene før henting!


» Priser returslakt 

» Anbefaling til produsenter som tar risikoslakt i retur eller nisje
 Tyinlam er en av mange nisjeprodusenter i Norge som kan lage sin egen lokalmat ved hjelp av Nortura.