Søk:

Meny

Verktøylinje

Transport av småfe til slakt

(03.09.14) I områder der slaktedyr blir transportert over lengre strekninger oppfordres det til bruk av samleplasser for å hindre at opplasting- og transporttid ikke overstiger 8 timer.

Illustrasjonsbilde

I de fleste av disse tilfellene er det ikke snakk om oppsamlingsplasser som skal være registrert og/eller godkjent av Mattilsynet, men bruk av ulike fasiliteter der produsentene leverer slaktedyrene for videre transport med slaktebilen.

– Vi i Mattilsynet minner om at fasiliteter/bygninger som skal benyttes som samlingsplass ikke kan være en bygning der det til daglig er eller er planlagt å være dyr for videre hold. Dette er forbudt i følge Forskrift om bekjempelse av dyresjukdommer. Årsaken til forbudet er stor risiko for smitte av sykdom, sier Marit Ladegård Manhenke, seniorrådgiver og veterinær i Mattilsynet.

– Samtidig minner vi om at transport til samlingsplassen skal regnes med i total transporttid. Unntak er transport av egne dyr kortere enn en avstand på 50 km, sier Manhenke.

 

Artikkelen er publisert i samarbeid med Mattilsynet