Søk:

Meny

Verktøylinje

Årets ammekuprodusent 2017

(20.03.18) Prisen Årets ammekuprodusent 2017 tildeles Storenget Charolais v/Gøril og Morten Storeng på TYR sitt årsmøte 19. mars.


Foto: TYR

Utmerkelsen "Årets ammekuprodusent" er opprettet av Nortura, Animalia og TYR for å øke bevisstheten rundt god drift i ammekuproduksjonen.

Produsenten som kåres til "Årets ammekuprodusent 2017" får overrakt det synlige beviset i form av en plakett samt et reisestipend på kroner 10 000. Prisen ble delt ut på TYRs årsmøte på Hamar 19. mars.

Kriterier
Datagrunnlaget baserer seg på innrapporterte opplysninger i Storfekjøttkontrollen for 2017. Besetningen må ha mordyr og registrerte kalvinger i besetningen og enten ha full framfôring selv eller selge kalven etter avvenning. Videre må besetningen ha tilstrekkelig med registreringer til at de kan være med i vurderingen. Kriterier som er blitt lagt til grunn i kåringen er:

  • Fruktbarhet (innkalvingsalder og kalvingsintervall)
  • Kalvingsvansker
  • Overlevelse (overlevelse fra fødsel til avvenning og dødfødsler)
  • Bevisst utvelgelse av dyr som ikke skal bli med videre
  • Kalvenes avvenningsvekter og veid minst 80 % av kalvene
  • Kalvenes avvenningsvekter sett opp mot mordyrenes størrelse

Registreringene i Storfekjøttkontrollen baseres på tillit til den enkelte produsent. I tillegg til å ha gode resultater i Storfekjøttkontrollen må uttalelse på driftsopplegg og dyrevelferd innhentes fra lokale rådgivere, lokal veterinær m.fl.

Vinneren
Morten og Gøril Storeng driver en ammekubesetning i nybygd fjøs og i tillegg er de deltakende i en mjølkesamdrift på Tynset. Besetningen består av renrasa Charolais og Charolais-krysninger. De oppnådde status som Aktiv Avlsbesetning for første gang i år. I tidligere år er det antall stambokførte mordyr som ikke har vært høyt nok.

Besetningen hadde 32,5 årskyr i 2017 med 46 kalvinger og 43 levendefødte kalver. Det gir 1,32 levendefødte kalver pr årsku. De oppnådde et kalvingsintervall på 12,2 mndr. Innkalvingsalder var 26,5 mndr. og andel førstegangskalvere var i 2017 33,3 %.  Kalvetapet var 4,3 % dødfødte og 4,4 % kreperte før 180 dager. Gjennomsnittlig 200 dagersvekt per årsku var 355 kg. Korrigert for mordyrstørrelsen avvente hver ku 77,1 kg per 100 kg. Dette plasserte dem på toppen av årets rangering som beste ammekuprodusent.

Ekteparet beskrives av fagmiljøet i Østerdalen som meget engasjerte og dyktige produsenter som har godt håndlag med storfe og stor innsikt i produksjonsformen. De er detaljorienterte og stadig på jakt etter å gjøre grep i eget driftsapparat for å bedre produksjonen.

Mottar prisen for andre gang
Gøril og Morten blir i år tildelt prisen som årets ammekuprodusent for andre gang. Dette står det meget stor respekt og vitner om en drift innen ammekuproduksjon som hører til på aller øverste hylle. Siden de mottok prisen forrige gang for driftsåret 2014 har det skjedd store endringer i drifta. Det har blitt bygd et nytt isolert ammekufjøs med plass til godt over 50 mordyr og full framfôring. Dette ble tatt i bruk helt på slutten av 2016. I forbindelse med dette har antall ammekyr blitt økt og det er blitt lagt om til høstkalving på deler av ammekuflokken. En del drektige kviger har blitt innkjøpt, og i tillegg har en del egne kviger blitt bedekt noe senere enn vanlig for å tilpasse kalvingstidspunktet.

At ekteparet allerede første hele driftsåret i nytt fjøs blir tildelt prisen som årets ammekuprodusent vitner om et bygg som er godt planlagt, og i tillegg har blitt driftet på en utmerket måte av dyktige storfeprodusenter!


Artikkelen er hentet fra TYR sin nettside