Teamsmøter med informasjon

Det vil bli gjennomført Teamsmøter i januar med nærmere gjennomgang av Dyrevelferdsprogrammet, i møtene er det anledning til å stille spørsmål og være med i diskusjonen.

Det settes opp seks møter fordelt på område og dag/kveld slik at flest mulig har anledning til å delta:

Informasjon om Teamsmøtene er sendt våre storfeprodusenter i nyhetsbrev 20. desember.

Passer det ikke å delta på møtet som er for ditt område kan du velge et annet møte å delta på.

Det kan variere hvem fra Nortura som deltar på møtene, fagsjef Asgeir Svendsen, tilførselsleder i Nord, Christer Skreslett, spesialrådgiver Elisabeth Kluften, spesialrådgiver Bengt Egil Elve, og lokale storferådgivere er blant de.

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål