Søk:

Meny

Verktøylinje

Endring av innmeldingstillegg og kvalitetstilskudd storfe

(29.12.17) Fra 1. januar 2018 deles ordningen for innmeldingstillegg storfe opp i 3 deler. Det er ingen endringer i tillegget ut over at vektkravet fjernes, dette er en ren teknisk endring. Satsen for kvalitetstilskudd storfe endres og det stilles krav til fett.

Okser på bås

Innmeldingstillegget har vært samlet som ett tillegg, fra 1. januar splittes det i "Tillegg innmelding 5 ukers avtale", "Puljetillegg storfe" og "Tillegg ku/kalv avtale".
 
Nye ordninger storfe (kategoriene ung okse, okse, kvige, kastrat, ung ku og ku):

  • Tillegg innmelding 5 ukers avtale kr 2,00 per kg
  • Puljetillegg storfe 5 - 7 stk. kr 1,00 per kg
  • Puljetillegg storfe 8 - 10 stk. kr 1,20 per kg
  • Puljetillegg storfe 11 - 12 stk. kr 1,60 per kg
  • Puljetillegg storfe => 13 stk. kr 2,00 per kg
  • Tillegg ku/kalv-avtale kr 2,00 per kg på ku og ung ku

 Vektkravet på 175 kg fjernes.

Endring for kvalitetstilskudd storfe
Fra 1. januar stilles det også krav til fettgruppe for å være berettiget kvalitetstilskudd storfe. Satsen for kvalitetstilskudd storfe for dyr med kvalitet O+ eller bedre og fettgruppe 4- og lavere økes fra kr 7,00 til kr 7,50 per kg, mens satsen reduseres for kvalitet O og fettgruppe 4- og lavere fra kr 3,00 til 2,50.

Kvalitetstilskudd storfe gis ikke til slaktekategorien KU eller for dyr med fettkvalitet 4 til og med 5+.