Søk:

Meny

Verktøylinje

Fagpersoner på storfe i Nortura

Under Kontaktinfo finner du alle kontaktpersoner i Nortura Medlem, her er fagpersonene på storfe i Nortura.

Fagansvar storfe

Einar Risnes, regionsjef Vest, fagansvar storfe i Nortura

Kontorsted: Nortura Forus

Mob: 958 58 000
E-post

Asgeir Svendsen, fagsjef storfe

Kontorsted: Nortura Oslo, hovedkontor

Mob: 918 44 935
E-post

   

Fagpersoner storfe i region Nord   

Arne Flatmo, tilførselsleder alle dyreslag

Kontorsted: Hjemmekontor, Saus 22, 8960 Velfjord

Mob: 414 15 438
E-post

Birger Theodorsen, rådgiver storfe og livdyr

Kontorsted: Nortura Målselv

Tlf: 77 07 97 34
Mob: 974 12 705
E-post

Kåre Pedersen, rådgiver storfe 50 %

Kontorsted: Hjemmekontor, Vegskiftebakken 8, 8255 Røkland

Mob: 911 81 084
E-post

Arne Wiggo Theodorsen, medlemskontakt storfekjøttkontrollen

Kontorsted: Nortura Målselv

Tlf: 77 83 09 46
Mob: 976 69 002
E-post

   

Fagpersoner storfe i region Midt

Silje L. Pynten, fag- og tilførselsleder storfe og småfe

Kontorsted: Nortura Malvik

Tlf: 73 98 73 30
Mob: 917 21 785
E-post

Arnodd Kjenstadbakk, fungerende fag- og tilførselsleder storfe

Kontorsted: Nortura Steinkjer

Mob: 970 71 605
E-post

Tore Brandtzæg, rådgiver storfe

Kontorsted: Nortura Steinkjer

Mob: 917 15 311
E-post

Lars Nordbotn, rådgiver storfe/prosjektleder storfekjøttprosjekt

Kontorsted: Nortura Malvik

Mob: 476 26 059
E-post

Halstein Grønseth, rådgiver storfe

Kontorsted: Nortura, Verftsgt. 10, 6416 Molde

Tlf: 71 24 66 23
Mob: 952 17 283
E-post

Kristian Messel Williamsen, rådgiver storfe (50 % stilling)

Kontorsted: Nortura, Verftsgt. 10, 6416 Molde

Mob: 934 04 504
E-post

   

Fagpersoner storfe i region Vest 

Bengt Egil Elve, fagansvarlig storfe

Kontorsted: Nortura Forus

Mob: 906 21 201
E-post

Siri Kvam Haugland, teamleder Forus og Egersund

Kontorsted: Nortura Forus

Mob: 928 85 919
E-post

Per Arnvid Landa, teamleder Sandeid

Kontorsted:

Tlf: 52 87 79 38
Mob: 411 01 259
E-post

Tonje Heggertveit, teamleder Førde

Kontorsted: Nortura Førde

Tlf: 57 83 47 65
Mob: 905 04 994
E-post

Odd Finnesand, livdyrsjef i Nortura

Kontorsted: Nortura Forus

Tlf: 52 87 78 27
Mob: 913 19 980
E-post

Arild Grimeland, rådgiver område Førde

Kontorsted: Nortura Førde

Tlf: 57 83 47 37
Mob: 975 22 505
E-post

Karin Fuglestad, rådgiver storfe

Kontorsted: Hjemmekontor / Nortura Forus

Mob: 480 11 629
E-post

Erling Eggebø, rådgiver storfe

Kontorsted: Nortura Sandeid

Mob: 414 10 538
E-post

Hildur Elisabeth Brøvig, rådgiver storfe i Agderfylkene

Kontorsted: Hjemmekontor

Mob: 950 20 392
E-post

   

Fagpersoner storfe i region Øst

Maren Moseng Stumlien, teamleder storfe og småfe

Kontorsted: Nortura Rudshøgda

(p.t. sykmeldt, kontakt Elisabeth Kluften)

Elisabeth Kluften, spesialrådgiver og fagsjef storfe region Øst

Kontorsted: Hjemmekontor

Mob: 918 34 180
E-post

Morten Ueland, rådgiver storfe/livdyrformidler

Kontorsted: Nortura Tønsberg

Mob: 913 07 878
E-post

Liv Astrid Varlo, rådgiver storfe, Buskerud (Drammen, Kongsberg, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Lier, Hurum, Røyken) og Vestfold, Bærum, Asker, Sørum, Fet, Rælingen,Lørenskog, Skedsmo, Nittedal, Gjerdrum, Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Nannestad, Hurdal, Oslo

Kontorsted: Hjemmekontor

Mob: 481 92 911
E-post

Trond Johansen, rådgiver storfe, Østfold, Vestby, ski, Ås, Frogn, Nesodden, Aurskog-Høland, Enebakk

Kontorsted: Nortura Sarpsborg

(p.t. sykmeldt, kontakt Liv Astrid Varlo)

Bjørg Granberg, rådgiver storfe, Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes + Hamar, Løten, Stange, Elverum, Trysil, Åmot

Kontorsted: Nortura Rudshøgda

Mob: 900 95 697
E-post

Johan Kopland, rådgiver storfe, Vikersund, Åmot, Skotselv, Krøderen, Noresund, Prestfoss, Eggedal, Solumsmoen, Røyse, Nes i Ådal, Sokna, Hallingby, Tyristrand, Hønefoss

Kontorsted: Hjemmekontor

Mob: 415 63 091
E-post

Grethe Ringdal, rådgiver storfe Hallingdal, Valdres, Nore og Uvdal, Flesberg og Rollag

Kontorsted: Hjemmekontor

Mob: 991 59 210
E-post

Eirin Sveahaugen, rådgiver storfe Ringebu, Fåvang og Fron

Kontorsted: Nortura Rudshøgda

Mob. 971 99 421
E-post

Geir Olav Hagen, rådgiver storfe Gudbrandsdal

Kontorsted: Nortura Otta

(p.t. sykemeldt)

Kjersti Norin, rådgiver/tilførselsvarlig Østerdalen

Kontorsted: Nortura Tynset

Mob: 901 85 079
E-postTrond Alm, rådgiver storfe, Vest- Oppland

Kontorsted: Nortura Rudshøgda

Mob: 901 37 994
E-post

Kirsti Mogen, storfekjøttkontroll

Kontorsted: Nortura Tønsberg

Tlf: 33 72 60 90
E-post

Inger M. Damli Raknerud, storfekjøttkontroll

Kontorsted: Nortura Rudshøgda

Tlf: 62 36 27 77
E-post

   

» Kontaktinfo Nortura Medlem