Søk:

Meny

Verktøylinje

Nye regler for klassifisering av storfe:

Kategorifastsettelse etter faktisk alder

(16.03.11) Fra 4. april endres regelverket for kategorifastsettelse på kalv og storfe. Fødselsdato som hentes fra Husdyrregisteret er avgjørende for hvilken kategori slaktet klassifiseres i.

Klassifisering av storfeAv: Svein Bjarne Sommernes, redaktør

Det er Animalia som er ansvarlig for klassifiseringsordningen i Norge og tilnærmet alle slakterier er med i ordningen. Det nye regelverket har samme aldersinndeling som myndighetenes krav om håndtering av risikomateriale fra slaktedyr.

Endringen har ikke vesentlig betydning for storfeprodusentene, men en kan unngå "uventet nedklassifisering" i kategori.

Kategorier av storfe
Slaktedyr av storfe opp til 300 dager (ca 10 mnd) klassifiseres som kalv. Hanndyr av storfe over 300 dager og opp til 2 år klassifiseres som ung okse eller kastrat, og hunndyr i samme aldersgruppe klassifiseres som kvige. Kategorien ung ku er hunndyr fra 2 til 4 år. Se tabellen under for alle kategorier.

Aldersbestemmelsen i kategoriene er antall dager: slaktedato minus fødselsdato.

Kategorier

Kriterier

Kalv

Alder på slaktedag skal ikke overstige 300 dager

Ung okse

Kjønn skal være hannkjønn (1 i Husdyrregisteret). Alder på slaktedag skal være fra og med 301 dager til og med 730 dager.

Okse

Kjønn skal være hannkjønn (1 i Husdyreregisteret). Alder skal være 731 dager eller høyere.

Kastrat

Kjønn skal være hannkjønn (1 i Husdyrregisteret). Slaktedyrene skal være kastrerte. Alder på slaktedag skal være fra og med 301 dager til og med 1460 dager. Eldre slaktedyr klassifiseres som Okse

Kvige

Kjønn skal være hunnkjønn (2 i Husdyreregisteret). Alder på slaktedag skal være fra og med 301 dager til og med 730 dager.

Ung ku

Kjønn skal være hunnkjønn (2 i Husdyreregisteret). Alder skal være 731 dager og kan være inntil 1460 dager.

Ku

Kjønn skal være hunnkjønn (2 i Husdyrregisteret). Alder skal være 1461 dager eller høyere.


Gammelt regelverk i reserve
Dataene i Husdyrregisteret kan av forskjellige grunner mangle. Hvis informasjon om kjønn og alder ikke foreligger i klassifiseringsøyeblikket, skal slaktene klassifiseres etter det gamle regelverket med preg på skrotten, kjøttfarge og forbeining.

I slike tilfeller gis det en anmerkingskode som sier at informasjon om alder og kjønn ikke forelå.