Søk:

Meny

Verktøylinje

Kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal

(12.11.18) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal.

Innmeldte kviger pr. område:

Tilførselsområde Malvik (nord for Moldefjorden)
 

Kommmune

Ref Ind.nr Født Far Ins Oksenr Avls-
mor
cm Kalver
Eide 51737 889 11.10.16 11060 09.03.18 11855 1 190 14.12.18
Aure 55848 491 24.11.16 11060 22.03.18 11881 3 180 27.12.18
Nesset 51016 0360 18.01.17 11703 22.03.18 11863 3 M 27.12.18
Aure 55848 495 12.12.16 11670 24.03.18 11891 -3 185 29.12.18
Nesset 51016 0361 31.01.17 11670 25.03.18 11893 6 M 30.12.18
Eide 51811 0647 29.12.16 11078 27.03.18 11878 12 199 01.01.19

Ungkviger og livkalv NRF med gode avlsverdier-Godt utvalg!

Kontaktperson: Synnøve Gravdal, telefon 48 12 04 00 - livdyr Malvik


Tilførselsområde Førde (sør for Moldefjorden) 

Kommune Ref Ind.nr Født Far Ins Oksenr Avls-
mor
cm Kalver
                   


Kontaktperson: Bjarte Hundvebakke, telefon 48 12 04 00 - livdyr Førde