Søk:

Meny

Verktøylinje

Kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal

18.07.18) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal.

Innmeldte kviger pr. område:

Tilførselsområde Malvik (nord for Moldefjorden)
 

Kommmune

Ref Ind.nr Født Far Ins Oksenr Avls-
mor
cm Kalver
Averøy 58319 522 25.01.16 10909 07.11.17 11854 -2 209 14.08.18
Averøy 58319 533 07.09.16 11713 15.11.17 11851 4 193 22.08.18
Averøy 58319 534 08.09.16 10801 12.11.17 11822 4 193 19.08.18
Gjøra 51451 836 28.01.16 11048 23.10.17 11848 -8 195 30.07.18
Sunndal 51451 844 26.06.16 11147 31.10.17 11851 -2 190 07.08.18
Fræna 53040 1934 28.04.16 11657 01.11.17 11856 -8 199 08.08.18
Fræna 53040 1917 13.02.16 11644 03.11.17 11845 4 206 10.08.18
Fræna 53040 1900 25.01.16 11655 06.11.17 11819 1 204 13.08.18
Fræna 53040 1942 04.06.16 11666 06.11.17 11851 5 200 13.08.18
Fræna 53040 1931 25.03.16 11862 17.11.17 11862 13 202 24.08.18
Fræna 53040 1911 09.02.16 11033 18.11.17 11876 9 206 25.08.18
Fræna 57432 0780 20.06.16 11078 21.11.17 11845 0   28.08.18
Fræna 53040 1952 07.07.16 11147 02.12.17 11856 1 202 08.09.18
Aukra 61137 1259 01.08.16 11147 15.12.17 11872 -10 190 21.09.18
Aukra 61137 1257 11.07.16 11048 27.02.18 11881 -3 189 24.09.18
Averøy 56790 0655 21.09.26 11712 23.12.17 11858 -3   29.09.18
Aure 55848 483 08.09.16 11662 24.12.17 11845 -3   30.09.18
Fræna 53040 1960 02.08.16 11856 27.12.17 11856 14   03.10.18
Aukra 61137 1251 18.04.16 11669 07.01.18 11872 2 192 14.10.18
Averøy 56790 0656 15.10.18 10914 16.01.18 11822 -2   23.10.18
Sunndal 52268 895 19.10.16 10801 17.01.18 11878 5   24.10.18
Sunndal 52268 896 04.11.16 11712 15.02.18 11878 -1   22.11.18
Averøy 56790 0652 12.06.16 10914 16.02.18 11878 -5   23.11.18

 

God sommer!

Kontaktperson: Synnøve Gravdal, telefon 48 12 04 00 - livdyr Malvik


Tilførselsområde Førde (sør for Moldefjorden) 

Kommune Ref Ind.nr Født Far Ins Oksenr Avls-
mor
cm Kalver
                   


Kontaktperson: Bjarte Hundvebakke, telefon 48 12 04 00 - livdyr Førde