Søk:

Meny

Verktøylinje

Kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal

21.09.18) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal.

Innmeldte kviger pr. område:

Tilførselsområde Malvik (nord for Moldefjorden)
 

Kommmune

Ref Ind.nr Født Far Ins Oksenr Avls-
mor
cm Kalver
Gjemnes 54967 842 25.11.15 11605 28.02.18 11855 -7 M 05.12.18
Gjemnes 54967 860 18.05.16 Go 08.04.18 11858 -5 M 13.01.19
Gjemnes 54967 872 28.10.16 11720 09.05.18 11854 -5 M 13.02.19
Gjemnes 54967 871 16.10.16 11711 17.06.18 11902 3 M 24.03.19
Gjemnes 54967 874 15.12.16 11663 02.07.18 11914 -2 M 08.04.19
Nesset 50726 712 23.01.17 11229 19.04.18 11873 -3   24.01.19
Nesset 50756 710 01.01.17 11039 26.04.18 11885 4   31.01.19
Nesset 50726 693 28.12.15 11606 21.06.18 11904 4   23.03.19
Nesset 50726 698 22.01.16 11078 02.07.18 11894 14   08.04.19
Nesset 50726 715 24.03.17 11078 27.08.18 11919 14   03.06.19
Nesset 50561 666 12.09.18 11726 08.02.18 11871 0   15.11.18
Nesset 50561 ungkviger født aug sept-18 gode avlsverdier        
                   

5 kviger fra samme besetning som må selges snarest for det er fôrmangel- !!

 

Kontaktperson: Synnøve Gravdal, telefon 48 12 04 00 - livdyr Malvik


Tilførselsområde Førde (sør for Moldefjorden) 

Kommune Ref Ind.nr Født Far Ins Oksenr Avls-
mor
cm Kalver
                   


Kontaktperson: Bjarte Hundvebakke, telefon 48 12 04 00 - livdyr Førde