Søk:

Meny

Verktøylinje

Kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal

18.02.19) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal.

Innmeldte kviger pr. område:

Tilførselsområde Malvik (nord for Moldefjorden)
 

Kommmune

Ref Ind.nr Født Far Ins Oksenr

AP

 

cm-kg Kalver
Fræna 51546 1671 15.11.15 11608 05.06.18 11925 -8 S 12.03.18
Fræna 51546 1673 25.11.15 10909 05.06.18 11925 2 S 12.03.18
Fræna 51546 1693 21.01.16 11033 05.06.18 11914 14 S 12.03.18
Fræna 51339 1442 31.03.16 10923 Ku i prod 18 l 11904 13 610 22.04.19
Fræna 51339 1345 25.06.14 10923 Ku i prod 25 l 11896 10 630 05.06.19

 

Kontaktperson: Synnøve Gravdal, telefon 48 12 04 00 - livdyr Malvik


Tilførselsområde Førde (sør for Moldefjorden) 

Kommune Ref Ind.nr Født Far Ins Oksenr Avls-
mor
cm Kalver
                   


Kontaktperson: Bjarte Hundvebakke, telefon 48 12 04 00 - livdyr Førde