Søk:

Meny

Verktøylinje

Kviger og kyr for salg område Tønsberg

(09.07.2018.18.18) Utvalg av drektige kyr og kviger i tilførselsområde Tønsberg.

Rase

Kommune Ind.nr Født Far

Forv.kalving

Ins.

Avls-
verdi

Ref.
nr
Holstein Rakkestad       Ku i prod.  Ring ved interesse     251
NRF Skjeberg 58 03.04.16 e.o

bedekt med e.o 23.09.ØKO

    374
NRF Skjeberg 61 24.05.16 e.o

Sluppet med e.o 23.09. ØKO

    374
NRF Skjeberg 64 10.06.16 e.o Sluppet med e.o 16.11 ØKO     374
NRF Skjeberg 67 16.06.16 e.o Sluppet med e.o 20.12.ØKO     374
NRF Skjeberg 70 09.01.16 e.o Sluppet med e.o 20.12.ØKO     374
NRF

Gjerstad

261 13.12.15 10909 20.09.18 11845 -1 393
NRF Gjerstad 301 07.05.16 11641 24.09.18 11863 -4 394
NRF Torpo 373 20.11.16 11647 03.10.18 11863 -1 406
NRF Torpo 333 13.11.16 11647 17.10.18 11873 1 407
NRF Torpo 334 23.12.16 11048 24.10.18 11881 12 408
NRF Topro 370 16.10.16 11740 15.11.18 11822 1 409
NRF Tinn 314 17.07.16 11060 10.11.18 11858 12 411
NRF Tinn 312 22.06.16 11583 16.10.18 11863 -3 412
NRF Tinn 650 11.08.16 11699 10.10.18 11858 1 413
NRF Tinn 652 08.09.16 11668 16.11.18 11848 0 414
NRF Tinn 725 03.11.16 10801 26.10.18 11862 1 415
NRF Tinn 717 10.10.16 11646 13.11.18 11858 3 416
NRF Tinn 653 14.09.16 11656 03.11.18 11862 -1 417
NRF Gjerstad 505 02.09.16 10801 25.10.18 11822 12 418
NRF Gjerstad 137 26.08.16 10971 25.10.18 11862 12 419
NRF Gjerstad 263 22.05.16 11582 22.11.18 11845 10 420
NRF Lierskogen 1615 03.08.15 11033 14.10.18 11872 27 424
NRF Lierskogen 419 04.05.16 11658 20.10.18 11854 4 425
NRF Lierskogen 420 27.05.16 10914 23.10.18 11863 8 426
NRF Trøgstad 1372 15.06.16 10914 04.09.18 11833 8 427
NRF Trøgstad 1373 20.07.16 10801 21.09.18 11854 4 428
NRF Trøgstad 1375 23.07.16 11078 10.10.18 11862 19 429
NRF Trøgstad 1377 02.08.16 11685 15.10.18 11826 8 430
NRF Modum 229 13.03.16 11652 02.02.19 11863 7 432
NRF Modum 231 08.04.16 11033 19.09.18 11845 17 433
NRF Modum 234 16.09.16 11706 01.12.18 11866 4 434
NRF Skjetten 2315 13.09.16 11033 25.08.18 11872 33 440
NRF Skjetten 2316 13.09.16 11147 10.09.18 11833 21 441
NRF Skjetten 2317 16.09.16 11033 16.09.18      GS 11872 46 442
NRF Nannestad 166 23.07.16 11687 23.09.18 11873 18 443
NRF Nannestad 169 18.08.16 10971 07.09.18 11881 22 444
NRF Nannestad 170 20.08.16 11675 28.08.18 11822 15 445
NRF Nannestad 174 12.11.16 11147 10.12.18 11855 19 446
NRF Nannestad 176 18.11.16 10914 01.02.19 11883 23 447
NRF Nannestad 177 05.12.16 11712 10.12.18 11883 13 448
NRF Nannestad 168 18.08.16 11612 31.08.18 11881 25 449
NRF Gol 386 04.09.15 11572 19.12.18. Ku 11878 33 450
NRF Gol 369 02.12.15 11624 31.01.19. Ku 11893 14 451
NRF Skedsmo 892 30.06.16 11039 09.01.19 11892 24 452
NRF Skedsmo 869 03.07.15 10913 28.01.19, i produksjon 11866 3 454


Utvalg av kvigekalver og ungkviger i tilførselsområde Tønsberg.

Rase Kommune Ind.nr Født Far morfar Avlsverdi Ref.nr
NRF Østfold   2017 e.o .e.o

flere kviger i ulike aldersgrupper. Øko

168
NRF Beito 227 31.10.17 11801 10909 20 177
NRF Beito 230 06.12.17 11801 10432 19 178
NRF Beito 232 04.01.18 11782 10183 10 179
NRF Skjeberg   2017 e.o e.o Flere kviger i ulik alder 181
NRF Ål 226 14.11.17 11685 11372 5 191
NRF Ål 228 18.11.17 11786 11604 22 192
NRF Ål 229 28.11.17 11786 10556 23 193
NRF Ål 230 03.12.17 11801 11626 19 194
NRF Ramnes 1950 24.01.17 11572 11243   195
NRF Ramnes 1954 12.02.17 11572 10617 11 196
NRF Ramnes 1963 29.03.17 11649 10556 7 197
NRF Skedsmo 893 27.07.16 11033 10432 32 215
NRF Skedsmo 895 25.08.16 11674 11294 17 216
NRF Skedsmo 896 04.09.16 11638 10190 10 217
NRF Skedsmo 897 26.09.16 10914 10177 20 218
NRF Skedsmo 899 16.11.16 11710 10673 15 219
NRF Skedsmo 901 18.12.16 e.o 11419 -1 220
NRF Skedsmo 902 25.12.16 11724 10587 18 221
NRF Skedsmo 904 31.12.16 11206 10795 32 222
NRF Skedsmo 908 01.03.17 11691 10876 19 223
NRF Skedsmo 911 01.04.17 11229 e.o 6 224
NRF Skedsmo 916 26.07.17 11655 11136 14 225
NRF Skedsmo 917 30.07.17 11655 11136 9 226
NRF Skedsmo 927 10.02.18 11284 10795 32 227
NRF Skedsmo 929 01.03.18 11798 10673 28 228
NRF Skedsmo 930 10.03.18 11826 11033 35 229
NRF Skedsmo 931 19.03.18 11821 e.o 9 230
NRF Skedsmo 934 16.05.18 11284 10540 32 231
NRF Nannestad 186 07.04.17 11229 10923 22 232
NRF Nannestad 188 08.06.17 11763 10468 17 233
NRF Nannestad 189 20.0.6.17 10795 11418 19 234
NRF Nannestad 190 04.07.17 11194 10682 17 235
NRF Enebakkneset 1112 13.07.17 11782 11368 9 236
NRF Enebakkneset 1118 10.08.17 11803 10852 7 237
NRF Enebakkneset 1121 03.09.17 11780 11538 9 238
NRF Enebakkneset 1128 27.11.17 11763 10468 9 239
NRF Enebakkneset 1140 10.02.18 11773 11232 10 240
NRF Enebakkneset 1143 28.02.18 11833 11032 15 241


Ta kontakt hvis du ønsker å kjøpe eller selge dyr, eller ønsker mer opplysninger om dyrene.

Transport over lengre avstander må regne med  høyere fraktkostnader.

Kontakt: