Søk:

Meny

Verktøylinje

Livdyr av kjøttfe for salg i vest

(19.10.18) Oversikt over kjøttfe for salg i Vest.

 

Vi har avsldyr for salg i de fleste kategorier. Ta kontakt for å få informasjon.
 

Bruk muligheten til å skaffe deg "riktig" okse for din besetning.

Vi har også kåra ungokser for salg. Ta kontakt for nærmere informasjon.(kan variere noe i hht.rase/årstid)

Transport over større avstander vil bli dyrere enn oppsatte satser.

Kontaktpersonar på kjøttfe i vest: torill.undheim@nortura.no 

Medlemsenter Forus, tlf: 48  12 04 00 + tastevalg 2 (andre livdyrhenvedelser)