Dyreholds-ID til storfe

Kalver født til og med 31. desember 2019 skal som før ha øremerker med produsentnummer. Kalver født fra 1. januar 2020 skal ha øremerker med dyreholds-ID.

Mattilsynet har tildelt alle storfeprodusenter en sju-sifret dyreholds-ID. Denne skal benyttes i øremerket til kalver født fra og med 1. januar 2020, i stedet for produsentnummer. 

Din dyreholds-ID finner du ved å logge deg på Mattilsynets skjematjeneste. Dyreholds-ID vil også være tilgjengelig hos merkeleverandørene når du bestiller øremerker. Hvis du har småfe, benyttes samme dyreholds-ID også for storfe.

  • Nytt produsentnummer i deler av landet, og dyreholds-ID på storfe fra 2020

    (Sist oppdatert 01.10.19) Fra og med 1. januar 2020 vil store deler av landet få nye fylkes- og kommunenummer. Produsenter i de berørte områdene vil som følge av dette få nytt produsentnummer. Høsten 2019 vil i tillegg alle storfeprodusenter bli tildelt et nummer (dyreholds-ID) fra Mattilsynet. Kalver født etter 1. januar 2020 skal merkes med øremerker med det nye nummeret.