Ekstra avtaletillegg storfe 

(22.07.21) Det er stor etterspørsel etter storfekjøtt. For dekke etterspørselen før lammesesongen setter inn, innfører Nortura Ekstra avtaletillegg med kr 1,- per kg fra mandag 2. august!  

Charolaisflokk på beite. Foto: Elisabeth Kluften, Nortura

Ekstra avtaletillegg storfe innføres med kr 1,- i perioden fra og med mandag 2. august til og med fredag 3. september. Fra og med mandag 6. september til og med fredag 17. september er ekstra avtaletillegg redusert til kr 0,50 per kg. Fra og med mandag 20. september gis det ikke ekstra avtaletillegg.

Satser og datoer:

FOM dato 

Uke nr. 

Sats 

2.aug 

31 - 2021 

kr 1,00  

9.aug 

32 - 2021 

kr 1,00  

16.aug 

33 - 2021 

kr 1,00  

23.aug 

34 - 2021 

kr 1,00  

30.aug 

35 - 2021 

kr 1,00  

6.sept 

36 - 2021 

kr 0,50  

13.sept 

37 - 2021 

kr 0,50