Nortura øker noteringsprisen på storfe!

(20.05.20) Konsernstyret i Nortura vedtok i styremøte tirsdag 19. mai å heve Planlagt gjennomsnittlig engrospris (PGE) for storfe for andre halvår 2020 med kr 1,60!

Kjøttfe på beite. Foto: Elisabeth Kluften, Nortura

Bakgrunnen for vedtaket er at prognosen per mai viser et underskudd av storfe på 6 600 tonn i 2020. Da er det forutsatt en norsk produksjon på 84 800 tonn (- 2% i forhold til 2019), og at alle importkvotene, inkludert EU kvote gjennom artikkel 19 blir tatt inn. Importkvotene utgjør til sammen 9000 tonn.

Storfeprodusentene opplever som alle andre husdyrprodusenter betydelig kostnadsvekst som følge av utbruddet av Covid-19. Av størst betydning er økte kostnader til kraftfôr som bøndene har hatt siden mars/april 2020.

Med bakgrunn i styrets vedtak er nå prisløypen for 2 halvår 2020 fastsatt. Prisløypen har to formål:

  1. Endringer i Engrospris skal gjenspeiles i prisen til produsent (Noteringsprisen).
  2. Bidra til at den vedtatte prisøkningen tas ut i markedet på en slik måte at den bidrar til å balansere markedet og at en den den gjennomsnittlige prisen i perioden er i tråd med styrets vedtak om endring i PGE.

Nortura ønsker økt slakting i august/september!
2. halvår 2019 var det underdekning av storfekjøtt frem til telledato 1. oktober. Det førte til at en måtte åpne for import med nedsatt toll i august og september. Fra 1. oktober og utover ble det slaktet større volum et det som var behovet i markedet. Konsekvensen av dette var at en gikk rett fra import til å fryse inn storfekjøtt på reguleringslager. Dette var uheldig og førte til unødvendige kostander for norske storfeprodusenter.

Med den vedtatt prisløypen ønsker en å signalisere at det er behov for å øke slaktevolumet i august/september, og en tilsvarende reduksjon i oktober/november.

Endringer som påvirker pris til produsent 2 halvår 2020:

29.06.20

03.08.20

31.08.20

28.09.20

02.11.20

Engrospris

 

+ kr 1,50

- kr 0,50

- kr 1,50

+ 1,50

Omsetningsavgift

- kr 0,20*

 

 

+ kr 1,50

 

Sum effekt produsentpris

+ kr 0,20

+ kr 1,50

- kr 0,50

- kr 3,00

+ kr 1,50


* Foreslått en reduksjon i omsetningsavgift med 20 øre. Avhengig av godkjenning i omsetningsrådet.