Søk:

Verktøylinje

Prisen på storfe

(04.08.17) Fra og med mandag 4. september til og med mandag 2. oktober vil utbetalingsprisen reduseres med kr 4,71 pr kg!

Av: Asgeir Svendsen, fagsjef storfe

Som vi har informert om på våre hjemmesider vil innføring av  telledato 1. oktober gi Nortura store utfordringer både med hensyn til slaktekapasitet i en travel høstsesong, og med markedsbetjeningen. Det er derfor lagt opp forholdsvis store endringer i engrospris, omsetningsavgift og ekstra avtaletillegg for å få en prisløype som motiverer til slakting i august. Tabellen under er en oppsummering av den informasjonen som tidligere er lagt ut på våre hjemmesider.  

Etter en kraftig prisnedtrapping i løpet av september vil  produsentprisen være stabil frem til mandag 4 desember. Da blir det en prisoppgang på kr 1,00 pr kg med bakgrunn i økt engrospris. Deretter forventer vi et stabilt  prisnivå til godt ut på nyåret.  

  Endring engrospris Endring
ekstra avtaletillegg
Endring
omsetnings- avgift
Effekt
utbetalingspris produsent
Mandag 4. september (uke 36): kr -1,50     kr -1,50
Mandag 18. september (uke 38):   kr -1,21   kr -1,21
Mandag 2. oktober (uke 40): kr -1,50   kr 0,50 kr -2,00
Mandag 4. desember (uke 49):  kr 1,00     kr 1,00

 

Prising storfe gjennom sommer og høst

Prisløyper 2. halvår 2017