Prisløype for storfe 1. halvår 2019

(19.12.18) For å balansere markedet uke for uke er det viktig å gi de rette prissignaler til produsent. Det er engrospris, omsetningsavgift og ekstra avtaletillegg som er virkemidlene som benyttes.

Av: Asgeir Svendsen, fagsjef storfe

Oversikt over planlagte endringer i engrospris finner du her. I forrige uke ble nivå på omsetningsavgiften for 2019 vedtatt. Denne vil også variere gjennom året, slik at den er høyest i perioder med markedsdekning/overskudd og lavest i de periodene en forventer underdekning. Detaljene om nivå på omsetningsavgift finner du her.

Summen av endringer i engrospris og omsetningsavgift gir den prisvariasjonen som fremkommer på avregningsprisen til produsent. I tillegg benyttes ekstra avtaletillegg som et virkemiddel til å forsterke dette i de periodene det er nødvendig. 

Tidspunktene for disse endringene er tilpasset markedsbehovet, telledatoer og slaktekapasitet. De fleste anlegg slakter flere dyreslag. Det er derfor viktig å ta hensyn til den totale kapasiteten på anleggene, slik at en f.eks. unngår større slakting en nødvendig av storfe i de periodene det er stor slakting av småfe. Andre faktorer som påvirker dette er f.eks. perioder med mange fridager, som jul og påske, beitekjøring og ferieavvikling. 

For storfe er det størst underdekning i markedet i første halvår, og da spesielt fra påske og frem mot sommeren. Ekstra avtaletillegg benyttes derfor først og fremst i denne perioden. I 2019 blir ekstra avtaletillegg innført med kr 0,70 fra uke 17 (mandag 22/4), og øker med kr 0,70 uke 18 (mandag 29/4). Ekstra avtalegget fjernes fra uke 26 (mandag 24/6).

I hovedsak er profilen på prisløypen 1 halvår 2019 som den var i 2018. Men en sen påske gjør at det blir en raskere prisoppgang etter påske i 2019 for å komme opp i toppris ca. 1. mai. 

Tabell
 

 

Endring i Engrospris*

Endring i Omsetnings-avgift

Endring Ekstra avtaletillegg

Sum effekt på
utbetalingspris til produsent

Mandag 31/12 - 18

+ kr 0,70

- kr 0,70

 

+ kr 1,40

Mandag 28/1 - 19

 

- kr 0,60

 

+ kr 0,60

Mandag 4/3 - 19

- kr 0,80

+ kr 0,70

 

- kr 1,50

Mandag 22/4 - 19

+ kr 0,70

- kr 0,80

+ kr 0,70

+ kr 2,20

Mandag 29/4 - 19

+ kr 0,70

 

+ kr 0,70

+ kr 1,40

Mandag 24/6 - 18

 

 

- kr 1,40

- kr 1,40

* Endring i engrospris gir i utgangspunkt samme effekt på avregningsprisen til produsent (noteringsprisen). Endring i verdi av hud/innmat, frakt og andre kostnader vil imidlertid påvirke dette.