Prisløype storfe 1. halvår 2023

(19.12.22) Målet med prisløypa er at gjennomsnittsprisen for alle slakt som er levert innenfor et halvår i sum når nivået på PGE. Nortura endrer prisen på storfe igjennom halvåret med mål om å best mulig kunne dekke markedet med ferskt storfekjøtt når etterspørselen er størst. Dessverre påvirker telledatoen slaktingen mye og vi må derfor bruke pris for å jevne ut leveransene. Det er disse faktorene som påvirker prisløypa i størst grad.

Charolaisdyr i innhengningen. Foto: Elisabeth Kluften, Nortura

Av: Ole Anders Fjeldberg, fagsjef storfe i Nortura

Prisløypen for 1. halvår 2023 er nå fastsatt. Formålet med prisløypen er å ta ut den vedtatte hevingen av planlagt gjennomsnittlig engrospris (PGE) på en slik måte at den gir et best mulig samsvar mellom slakting og etterspørsel.

Etter et midlertidig overskudd av storfe nå i høst er det viktig å redusere fryselageret. Prognosen fra totalmarked for 2023 viser et overskudd av storfe når du hensyntar reguleringslager, men viser en underdekning på om lag 3000 tonn storfe for 1. halvår. Underdekningen for 1. halvår 2023 bidrar til å redusere storfe på reguleringslager. I prognosen er det forutsatt at importkvotene blir benyttet.  

Som dere kjenner er det en kraftig kostnadsøkning som er årsaken til økningen i bl.a. slaktekostnader og inntransport. Økningen i omsetningsavgiften er på grunn av midlertidig overskudd av storfe og er uheldig for bonden, men vil stabiliseres etter en periode med markedsbalanse. 

I tillegg til prisøkningen er det positivt at kvalitetstillegget på storfe øker med kr. 3,00 for slakteklasse O og O+, for fettklasse 4- eller lavere. Satsene økes til kr. 5,50 for klasse O og kr. 10,50 for klasse O+. Prisøkningen gjelder alle som får kvalitetstillegg, men ikke for okse og ku.

Det er også denne gangen lagt til en prisnedgang mot telledato for å utligne satsene for slaktemodne dyr. Prisløypa stimulerer til økt tilførsel etter påske og mot sommeren. Det oppfordres med dette å levere mest mulig av slaktene i denne perioden for å unngå stimulering til innfrysning av storfe til høsten igjen. God tilførsel av slakt mot sommeren dekker markedet med Norsk ferskt storfekjøtt og forhindre import av ferskt kjøtt.

  Uke 1 Uke 9 Uke 13 Uke 16
Dato 2.1.23 27.2.23 27.3.23 17.4.23
Endring i noteringspris 3,39 - 1,50 1,50 2,30
Endring i omsetningsavgift 1,10 1,00 - 1,10  
Ekstra avtaletillegg        
Endring i utbetalingspris 2,29 - 2,50 2,60 2,30


Prisløype storfe 1. halvår sammenlignet med siste 3 år