Prisløypen for storfe 1. halvår 2020

(20.12.19) Prisløypen for storfe 1 halvår 2020 er nå fastsatt. Som tidligere år bygger denne på tre faktorer, engrospris, omsetningsavgift og ekstra avtaletillegg.

1. Endringer i engrospris
Konsernstyret i Nortura vedtok 23. oktober 2019 Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 1. halvår 2020. På bakgrunn av dette vedtaket er det er satt opp en prisløype for å ta ut de vedtatte prisene

2. Endringer i omsetningsavgift
Omsetningsrådet har vedtatt satser for omsetningsavgift for 2020. Informasjon om dette finner du her.

3. Ekstra avtaletillegg
Som tidligere år vil Nortura benytte Ekstra avtaletillegg for å få en profil og nivå på prisløypen som skal bidra til best mulig samsvar mellom det volum som markedet etterspør og det som slaktes.

Prognosene for 2020 tilsier at det også i år vil bli behov for import utover kvoteimporten for å supplere markedet.

Norturas målsetting med prisløypen er at denne importen kommer kontrollert inn, og at periodene med tollnedsettelse ikke blir for lange. 

  30.12.19 27.01.20 02.03.20 16.03.20 13.04.20 20.04.20 27.04.20 22.06.20
Engrospris + kr 0,70   - kr 0,80 + kr 0,50 + kr 0,50 + kr 0,80    
Omsetningsavgift - kr 0,70 - kr 0,60 + kr 0,70   - kr 0,80      
Ekstra avtaletillegg         + kr 0,30 + kr 0,40 + kr 0,70 - kr 1,40
Sum effekt produsentpris + kr 1,40 + kr 0,60 - kr 1,50 + kr 0,50 + kr 1,60 + kr 1,20 + kr 0,70 - kr 1,40


Graf