Prisløypen for storfe 1. halvår 2021

(Oppdatert 22.03.21) De elementer som påvirker prisen til deg som produsent 1 halvår 2021, er fastsatt og informert om i egne artikler. For å gjøre denne informasjonen lettere tilgjengelig er disse oppsummert i denne artikkelen.

 Det er tre faktorer som i sum gir den totale prisvariasjonen, prisløypen:

 1. Endringer i Engrospris
  Konsernstyret i Nortura vedtok 20. oktober 2020 Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 1. halvår 2021. På bakgrunn av dette vedtaket er det er satt opp en prisløype for å ta ut de vedtatte prisene. Prisløypen for storfe, lam og egg er det lagt ut informasjon om tidligere.
   
 2. Endringer i Omsetningsavgift
  Omsetningsrådet vedtar satser for omsetningsavgift for 2021. Informasjon om satser i omsetningsavgiften finner du her (lenke Totalmarked).
   
 3. Ekstra avtaletillegg
  Som tidligere år vil Nortura benytte Ekstra avtaletillegg for å få en profil og nivå på prisløypen som skal bidra til best mulig samsvar mellom det volum som markedet etterspør og det som slaktes.

  Prognosene for 2021 (lenke Totalmarked) tilsier at det også i år vil bli behov for import utover kvoteimporten for å supplere markedet. Norturas målsetting med prisløypen er at denne importen kommer kontrollert inn, og at periodene med tollnedsettelse ikke blir for lange.

  Oppdatert per 22.03.21 med tillegg på kr 1,00 per kg, opprinnelige forslag står i parantes.

Dato

Uke 1
4.1.21

Uke 5
1.2.21

Uke 9
1.3.21

Uke 12
22.3.21

Uke 14
5.4.21

Uke 16
19.4.21

Uke 18
3.5.21

Uke 26
28.6.21

Endring i Engrospris

kr 0,90

 

- kr 1,30

 

kr 0,80

kr 0,70

kr 0,70

 

Ekstra Avtaletillegg

 

 

 

kr 1,00

 

(kr 0,60)

kr 0,50
(kr 0,60)

- kr 1,50
(- kr 1,20)

Endring i Omsetningsavgift

- kr 1,10

- kr 0,30

kr 0,70

 

- kr 0,70

 

 

 

Endring i utbetalingspris i alt

kr 2,00

kr 0,30

- kr 2,00

kr 1,00

kr 1,50

kr 0,70
(kr 1,30)

kr 1,20
(kr 1,30)

- kr 1,50
(- kr 1,20)


NB
Dette er estimerte priser. Det kan komme mindre justeringer på grunn av endringer i markedsforhold, økte kostnader eller endringer i verdi på hud, innmat e.l.

Varierende sesongtillegg Norsk Kjøttfe kommer i tillegg!

Visning under er ikke oppdatert etter innføring av ekstra avtaletillegg fra 22. mars.

Prisløype 2021 storfe graf 1 halvår

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes