Prisløypen for storfe 1. halvår 2022

(24.11.21) De elementer som påvirker prisen til deg som produsent 1. halvår 2022, er fastsatt og informert om i egne artikler. For å gjøre denne informasjonen lettere tilgjengelig er disse oppsummert i denne artikkelen.

Ku i blomstereng. Foto: Liv Jorunn Sagmo, Nortura

Det er tre faktorer som i sum gir den totale prisvariasjonen, prisløypen:

1. Endringer i Engrospris

Konsernstyret i Nortura vedtok 18. oktober 2021 planlagt gjennomsnittlig engrospris Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 1. halvår 2022. På bakgrunn av dette vedtaket er det er satt opp en prisløype for å ta ut de vedtatte prisene. Dette er det lagt ut informasjon om tidligere her.

2. Endringer i Omsetningsavgift

Konsernstyret i Nortura foreslått satser for omsetningsavgift for 2022. Dette er det lagt ut informasjon om her.

Disse satsene er foreløpig kun et forslag som vil behandles i Omsetningsrådet 6. desember 2021.

3. Ekstra avtaletillegg

Som tidligere år vil Nortura benytte Ekstra avtaletillegg for å få en profil og nivå på prisløypen som skal bidra til best mulig samsvar mellom det volum som markedet etterspør og det som slaktes. Prognosene for 2022 tilsier at det i år vil bli begrenset behov for import utover kvoteimporten for å supplere markedet. Norturas målsetting med prisløypen er at kvoteimporten kommer kontrollert inn, og at periodene med tollnedsettelse ikke blir for lange.

 

Uke 1

Uke 9

Uke 13

Uke 16

Uke 18

Dato

3.1.22

28.2.22

28.3.22

18.4.22

2.5.22

Endring i Engrospris

kr 1,60

- kr 1,20

kr 1,30

kr 1,30

kr 1,30

Ekstra Avtaletillegg

 

 

 

Endring i Omsetningsavgift

 

kr 0,80

- kr 1,00

 

 

Endring i utbetalingspris i alt

kr 1,60

- kr 2,00

kr 2,30

kr 1,30

kr 1,30

NB Dette er estimerte priser. Det kan komme mindre justeringer på grunn av endringer i markedsforhold, økte kostnader eller endringer i verdi på hud, innmat e.l.

Varierende sesongtillegg Norsk Kjøttfe kommer i tillegg!

Prisløype grafisk med sammenligning tidligere år