Søk:

Meny

Verktøylinje

Prognosen 2017 – Stort overskudd av lam og gris

(13.10.16) Den nye prognosen viser en svært krevende markedssituasjon for sau og lam. Det er også overskudd av gris. Storfe preges fortsatt av underskudd, mens eggmarkedet nå er i balanse.

Denne prognosen legges fram i tillegg til de ordinære prognosene i september og november for å fange opp utviklingen så langt i lammesesongen. Bakgrunnen er at det er ønskelig med mest mulig oppdaterte tall i prosessen med prissetting for 1. halvår 2017. For gris, storfe og egg er det bare mindre endringer fra forrige prognose.

Prognose 2017 – per oktober 2016

Produksjon

Tilførsler
tonn

Indeks

Import-
kvoter

Engrossalg
tonn

Indeks

Markeds-
balanse

Storfe/kalv

82 100

100

7 570

102 900

100

-13 200

Sau/lam

26 400

105

1 006

25 500

103

1 900

Gris

137 300

100

1 550

136 700

101

2 100

Egg

62 500

102

290

62 700

101

50


Prissettingen for 1. halvår 2017 og forslag til omsetningsavgift neste år kommer i slutten av måneden.

Mer detaljer om prognosen kan du lese på Totalmarked kjøtt og egg

Se også forrige prognose fra september.