Livdyrmarkedet per januar 2024

(26.01.24) Balanse på fôringsdyr, økende underskudd avlsdyr melk. – Ikke uventa gir fokus på å øke melkeproduksjon et underskudd av drektige og lakterende kvige/ku i hele landet, sier Odd Finnesand, fagsjef livdyr i Nortura.

Illustrasjonsbilde storfe og gris

– Mange av dere melkeprodusenter har egne besetningsprognoser, utarbeida selv eller i samarbeid med rådgiver. Enten du er selger eller kjøper, kontakt oss, eller det aller enkleste er bare å melde inn/bestille på Min side. Ofte vil vi da kunne koble selger/kjøper uten lange omveier.

Det som etterspørs mest nå er lakterende eller drektige kvige/ku med venta kalving nå vinter/vår. Vi må videre anta at også 2024 vil gi oss en større etterspørsel vår/sommer pga fokus på sommermelk.

– Så må vi få komme med en oppfordring. Det vil alltid være en risiko med å kjøpe inn livdyr, reduser risikoene med en veterinærattest. En praktiserende veterinær vil da ved gjennomsyn av besetning og på enkeltdyr kunne avdekke både diare, hoste, videre stilles det sikkert spørsmål om både klauvhelse og generell jurhelse.  

I lange tider er Norge regnet tilnærma fri for ringorm. Først har Sør-Rogaland vært gjennom en tung periode med ringorm, nå er det deler av Trøndelag. Vær OBS!

Fôringsdyr

Både i høst og så langt i vinter opplever storfeprodusenter skyving av innmeldte slakt. Dette har ofte ført til at vi formidlere må sette ting litt på vent. Uten fleksibilitet hos selger/kjøper ville ikke dette fungert. God tilgang av fôringsdyr så langt gjør at totalmarked for fôringsdyr balanserer rimelig greit.

Det gjøres enn jobb med å forskyve fôringsdyr inn i områder med noe underskudd. Parallelt med dette gjennomføres avtalt kalveslakting. Et mindre overskudd av fôringskviger i alle områder holder seg rimelig stabilt.

Selvsagt er det allerede født en kalv så langt i 2024. Noen av disse blir etter et utvalg rekrutteringsdyr i egen besetning, resten skal formidles/selges til andre. Der er svært god økonomi i å ta godt vare på kalven!

På gris er bruken av Min side på bra nivå (ca. 80 %). Stabiliteten på Min side er bra, og det sparer oss formidlere og medlemssenter for ekstremt mye tasting. Oppfordringen er gitt PRØV om du ikke har gjort det, det vil også komme nye lavterskel Teamskurs utover vinteren eller våren.

Avlsdyr kjøtt – storfe

Med unntak av områder lengst nord i landet er det svært godt utvalg av avlsdyr innmeldt. Utvalget vil være størst i områder med mest kjøttfe-flokker. Årets kåringsrunde er rett rundt dørene. Trenger du ny avlsokse så meld interessen snarest. Bestill på Min side eller kontakt en formidler.

Avlsdyr melk – storfe

Ca balanse livkalv og noe overskudd av ungkviger.

Fokus på å øke melkeproduksjon har gitt et økende underskudd på lakterende og drektige i hele landet.

Besetninger som avviklet rundt nyttår vil normalt ha drektige dyr med kalving utover vinter/vår som vil bli innmeldt for salg.

Dette er et marked som klart lever fra uke til uke.

Markedssituasjon storfe

Fôringsdyr

 • Nord – underskudd fôringsokser, ca balanse fôringskviger
 • Midt – noe overskudd okse og kvige
 • Øst – mindre overskudd okse og kvige
 • Vest – mindre overskudd okse og kvige

Avlsdyr melk

 • Nord –  underskudd lakterende og drektig
 • Midt –  underskudd lakterende og drektig
 • Øst –  underskudd lakterende og drektig
 • Vest –  underskudd lakterende og drektig

Avlsdyr kjøtt

 • Nord – balanse
 • Midt – overskudd alle kategorier
 • Øst – overskudd spesielt drektige lett/tungrase
 • Vest – noe overskudd lettrase drektig og avlsokser, ellers ca balanse

Gris

Jobb som ble gjort i desember rundt juleslakting vises ennå litt igjen i smågrismarkedet med mindre underskudd.

Våre formidlere snakker svært godt sammen, og der det er fornuftig skyves det smågris over regionsgrenser.

Smågris er ferskvare, og derfor svært uheldig for alle parter når det må skyves.

Smågris uke 05

Område ordinær SPF
Nord + 120 + 30
Midt balanse balanse
Øst  - 900 balanse
Vest + 430 - 410

Generelt

En stor økende andel av formidling i Nortura er basert på direkteavtaler, dette er fornuftig. Nortura ønsker en slik utvikling, men vær litt kritiske. Gjelder det avlsdyr, forlang veterinærattest, er det fôringsdyr gjelder egenerklæring (med unntak av ringormsoner).

Vi som formidlere har god oversikt på det som er innmeldt, og ofte kan det finnes i nærområdet. Noen benytter anledningen til å se dyra for de kjøpes. Vi opplever svært sjelden at kjøper ikke får den muligheten.

Husk å bruke smittesluse, og avtal med selger!

Oppdaterte priser er lagt ut på medlemssidene.

Vi formidlere vil videre takke dere alle som bruker Min side til innmelding, bestilling og registrere direkteformidling!

Relatert informasjon