Har du meldt deg på Storfe 2019?

(Sist oppdatert 20.09.19) Storfe 2019 er en gylden mulighet for å oppdatere deg innenfor melk- og kjøttproduksjon på storfe.

Logo

Utfasingen av eksporten av Jarlsberg-ost i 2021 fører til at behovet for melk reduseres med 100 millioner liter melk årlig. Sammen med endringer i innenlands forbruk, kan den enkelte melkeprodusent ende opp med å måtte kutte sin produksjon med 10-12 prosent. Spørsmålet er hvordan du best kan tilpasse deg dette.

På Storfe 2019 blir det foredrag og debatt omkring hvordan produksjonen kan optimaliseres på det enkelte bruk. Det blir fokus på management, økonomi, teknologi, fôrproduksjon og fôring.

En av de fire parallellsesjonene er viet til grovfôrdyrking, der blant annet deltakere i prosjektet Grovfôr 2020 bidrar med resultater. Det blir felles åpningsforedrag og avslutning. Ellers er fagprogrammet inndelt etter hovedfokus på melk- og kjøttproduksjon. Hovedtemaer er kalv/kvige, avl, økonomi, management/driftsledelse, beite og helse.

Storfe 2019 foregår på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen, 27. - 28. november.

Arrangører er Felleskjøpet, Geno, Norsk Landbruksrådgiving, Nortura, Tine og Tyr.

Storfe 2019 omfatter også en stor utstilling der mange aktører i bransjen stiller med stand.

Tradisjonen tro blir det festmiddag med god, norsk mat, underholdning og dans. 

Få med deg kollegaer og meld dere på årets faglige og sosiale happening!

Frist for påmelding og endringer er 27. oktober.

Program og påmelding finner du på Storfe2019.no

Følg Storfe 2019 på Facebook.com/storfe2019