Planlegger Storfe 2019 med fokus på gardbrukerne

(01.10.18) Seks organisasjoner går sammen om å arrangere en ny storfekongress, Storfe 2019, på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen, onsdag 27. og torsdag 28. november 2019. De planlegger nå et skreddersydd program for storfebønder i hele landet.

LogoArrangørene er de samme som sto bak Storfe 2012 på Fornebu og Storfe 2016 på Gardermoen: Felleskjøpet, Geno, Norsk Landbruksrådgiving (NLR), Nortura, Tine og Tyr. 

− Storfe 2019 er en dugnad fra alle organisasjonene. Avtale med hotellet er signert og programkomiteen er i full gang med å sette sammen et program som skal bli interessant og nyttig for flest mulig, sier Asgeir Svendsen i Nortura. Han leder hovedkomiteen som består av Agnete Børresen, Geno, Rune Lostuen, Felleskjøpet, Jan Ferstad, NLR, Tone Roalkvam, Tine, og Eli Hveem Krogsti, Tyr.

Fokus blir retta rett mot gardbrukerne 
− Vi har med oss erfaringene fra Storfe 2016 og jobber nå med overordna tema for kongressen. Det er et mål å være mest mulig aktuelle i november 2019, sier leder i programkomiteen Rune Lostuen. Det legges opp til inntil fire parallelle fagprogram med felles åpningsforedrag og avslutning. Og tradisjonen tro blir det festmiddag med god, norsk mat, underholdning og dans.

− Etter denne sesongen ser vi at grovfôr kommer til å bli viktig. Det blir trolig en egen parallellsesjon der deltakere i prosjektet Grovfôr 2020 bidrar med resultatet fra prosjektet, sier Lostuen. Han framhever beite, kalvoppdrett, ammeku, fruktbarhet og helse som andre aktuelle tema. 

− Klimasmarte løsninger blir stadig viktigere i landbruket. Her gjelder det få finne praktiske løsninger, sier Lostuen. Ny teknologi og optimalisering av gardsdrifta blir sentralt.

Program skreddersydd for gardbrukere
− Vi har fått fram en del ideer til programmet, og er åpne for innspill framover. Målet er å ha klart et skreddsydd program for gardbrukerne før jul, sier Lostuen. Påmeldingssystemet skal være oppe og gå på nyåret. 

− Det er et mål å holde kostnadene nede. Derfor jobber vi med å få inn sponsorer. Det blir også utstilling med aktuelle utstillere i bransjen, sier Agnete Børresen i Geno. Hun jobber med sponsing og utstilling sammen med Eli Hveem Krogsti i Tyr. 


Pressekontakt: Jan Ferstad, jan.ferstad@nlr.no, 91 57 45 10

Følg Storfe 2019 på www.facebook.com/storfe2019 

Egen nettside med program og påmelding kommer etter hvert.