Storfe 2019 - klart for påmelding!

(Sist oppdatert 06.03.19) Seks organisasjoner går sammen om å arrangere en ny storfekongress, Storfe 2019, på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen, onsdag 27. og torsdag 28. november 2019. Det er et skreddersydd program for storfebønder i hele landet, og nå er det klart for påmelding. Meld deg på innen 1. april og spar 400 kroner på kongressavgiften!

LogoArrangørene er de samme som sto bak Storfe 2012 på Fornebu og Storfe 2016 på Gardermoen: Felleskjøpet, Geno, Norsk Landbruksrådgiving (NLR), Nortura, Tine og Tyr. 

− Storfe 2019 er en dugnad fra alle organisasjonene. Det er satt sammen et program som skal bli interessant og nyttig for flest mulig, sier Asgeir Svendsen i Nortura. Han leder hovedkomiteen som består av Agnete Børresen, Geno, Rune Lostuen, Felleskjøpet, Jan Ferstad, NLR, Tone Roalkvam, Tine, og Eli Hveem Krogsti, Tyr.

Fokus blir retta rett mot gardbrukerne 
− Vi har med oss erfaringene fra Storfe 2016 og jobber med overordna tema for kongressen. Det er et mål å være mest mulig aktuelle i november 2019, sier leder i programkomiteen Rune Lostuen. Det legges opp til inntil fire parallelle fagprogram med felles åpningsforedrag og avslutning. Og tradisjonen tro blir det festmiddag med god, norsk mat, underholdning og dans.

− Etter denne sesongen ser vi at grovfôr kommer til å bli viktig. Det blir trolig en egen parallellsesjon der deltakere i prosjektet Grovfôr 2020 bidrar med resultatet fra prosjektet, sier Lostuen. Han framhever beite, kalvoppdrett, ammeku, fruktbarhet og helse som andre aktuelle tema. 

− Klimasmarte løsninger blir stadig viktigere i landbruket. Her gjelder det få finne praktiske løsninger, sier Lostuen. Ny teknologi og optimalisering av gardsdrifta blir sentralt.

Program og påmelding
Temaer for konferansen er kalv/kvige, avl, økonomi, beite, grovfôrdyrking, management/driftledelse, helse med mer.

Fullt program og påmelding til konferansen på www.storfe2019.no


Pressekontakt: Jan Ferstad, jan.ferstad@nlr.no, 91 57 45 10

Følg Storfe 2019 på www.facebook.com/storfe2019