Søk:

Meny

Verktøylinje

Storfeinfo april 2018

Telledatoer og prisløype storfe

(23.04.18) Telledato er i utgangspunktet krevende for å få til en god markedsbetjening. Endringer i telledato kompliserer dette ytterligere. Verktøyene vi har er prisløypen og avtaleordningen. God oppslutning om avtaleordningen og produsenter som følger de signaler prisløypen gir er avgjørende for en god markedsbetjening!

StorfeslaktHøsten 2017 var første store utfordring med hensyn til endring i telledato. Store tilførsler av storfe i oktober midt i en travel periode med slakting av småfe og mye beitekjøring ville vært utfordrende både med hensyn til kapasitet på slakteanleggene, transportkapasitet og ikke minst markedsbetjeningen.

Det ble derfor lagt en prisløype med forholdsvis sterke prissignaler for å øke slaktingen gjennom sommeren og tidlig høst.

Norturas storfeprodusenter responderte godt på dette og tilførslene ble store i denne perioden. Tilførslene kom tidligere og ble til dels større enn vi forutså, noe som førte til at vi måtte skyve uforholdsmessig mye.

For å utnytte kapasiteten ble også en del dyr slaktet på andre anlegg enn det produsentene var vant til.

En stor takk til alle som fulgte oppfordringene som ble gitt med prisløypen og bidrar til forutsigbarhet gjennom å melde inn dyr på avtaleordningen!

Høyeste pris på storfe i perioden 30. april – 29. juni 2018
Det er størst underdekning av norsk storfe i første halvår, spesielt i mai og juni. Dette er bakgrunnen for at det i år er lagt en litt annen profil på prisløypen enn den vi hadde i fjor.

Fra påske har det vært tre prisoppganger på storfe slik at prisen pr 30. april er ca. kr 4 pr kg høyere enn den var før påske. Dette er summen av endringer i noteringspris, omsetningsavgift og ekstra avtaletillegg slik de er beskrevet i artikkelen som ble lagt ut på våre hjemmesider før jul.

Det legges opp til en prisreduksjon mandag 2. juli ved at ekstra avtaletillegg på kr 1,40 vil opphøre.

Sesongtillegget på Norsk Kjøttfe
Som det tidligere er informert om er det gjort endringer i sesongtillegget på Norsk Kjøttfe. Endringene samsvarer nå bedre med den generelle prisløypen og forsterker de prissignalene som gis.

Vi forventer store innmeldinger i forbindelse med større endringer i prisene. Vi minner derfor om at avtaleordningen betyr at dyrene er disponible to øker før og to uker etter ønsket slakteuke. For å få en god markedsbetjening legges det opp til en aktiv utnytting av avtaleordningens muligheter.

Planlagt gjennomsnittlig engrospris for andre halvår fastsettes av Norturas styre i mai, og prisløypa fastsettes innen 1. juni. Informasjon om dette vil bli lagt ut på våre hjemmesider så fort disse er bestemt. En legger opp til noenlunde samme profil som i fjor, slik at en forventer en uendret pris gjennom sommeren og en betydelig prisnedgang i løpet av september i forkant av telledato 1. oktober.

Storfeinfo – nyhetsbrev