Søk:

Meny

Verktøylinje

Totalmarkedet for livdyr i Nortura uke 30/2018

(20.07.18) Livdyrmarked UKE 30

Dyreslag Markedssituasjon

Storfe

Vær- og fôrsituasjonen gjør at vi har stort overskudd av alle kategorier av storfe på Sør- og Østlandet. I andre deler av landet ser vi også en tydelig dreining mot overskudd.

Foringsokser har regionale forskjeller i tilbud og etterspørsel. Foringskviger har overskudd i alle regioner.

Det er overskudd av livkalv, åringer og kyr på landsbasis, mens kvigemarkedet er i balanse - foreløpig.

Vær oppmerksom på at det er store regionale forskjeller så ta kontakt med din lokale livdyravdeling.

Når det gjelder kjøttfe så er det overskudd på de fleste raser.

Salgsvilkår for omsetning av storfe som livdyr.

Gris/purke

I uke 30 er det overskudd i smågrismarkedet i Vest og Nord, mens det er balnase i Øst.

Vi oppfordrer  slaktegrisprodusenter med tomme fjøs å komme på banen.

Salgsvilkår for omsetning av gris som livdyr.

Småfe

Når du har behov for kjøp av søyer eller søyelam, er det viktig å bestille disse i god tid før slaktesesongen starter. Du må søke Mattilsynet om dispensasjon dersom søyer eller søyelam skal kjøpes inn i en eksisterende besetning.

Den lokale værringen har som regel gode avlsværer til salgs.

Salgsvilkår for omsetning av småfe som livdyr.

 

Område Livdyr for salg

NORD

» Livdyr av kjøttfe for salg i Nord-Norge

» Kviger og kyr for salg i Nord-Norge

» Innmeldte purker for salg i Nord-Norge

MIDT

» Livdyr av kjøttfe for salg i Midt-Norge

» Kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal

» Kviger og kyr for salg i Trøndelag

» Livkalv og ungkviger for salg i Trøndelag

» Økologiske kviger for salg

» Innmeldte purker for salg i Midt-Norge

VEST

» Kviger og kyr for salg i vest

» Livdyr av kjøttfe for salg i vest

» Innmeldte purker for salg i vest

ØST

» Livdyr av kjøttfe for salg tilf.område Tønsberg

» Livdyr av kjøttfe for salg tilf.område Rudshøgda

» Kviger og kyr for salg område Tønsberg

» Kviger og kyr for salg område Rudshøgda

» Innmeldte purker for salg i øst

 

Kontaktskjema for livdyr


Vi vil igjen gjøre oppmerksom på transportforskriften som sier at drektige dyr ikke skal transporteres siste 10 % av drektighetstiden eller første 7 dager etter fødsel.

Dyreslag Antall dager med transportrestriksjoner
Storfe 28 dager
Gris 12 dager
Småfe 15 dager