Søk:

Meny

Verktøylinje

Ungkviger, drektige kviger og kyr for salg, område Rudshøgda

(09.07.18) Tilførselsområdet Rudshøgda.

Utvalg av drektige kviger i tilførselsområde Rudshøgda

Kommune

Rase

Ind

Far

Kalv.dato

Kalv.mnd

Ins

Avls-verdi

Ref.nr

Løten 0415

NRF

2159

11060

16

August

11845

8

1000

Løten 0415

NRF

2167

11060

2

September

11848

11

1001

Løten 0415

NRF

2169

11060

2

September

11826

12

1002

Gausdal 0525

NRF

682

10971

15

September

11826

6

1003

Gausdal 0526

NRF

683

11667

23

September

11833

-2

1004

Gausdal 0527

NRF

684

11686

23

September

11833

5

1005

Vestre Toten 0535

NRF

409

11039

18

September

11865

21

1006

Vestre Toten 0536

NRF

415

10971

3

Oktober

11862

13

1007

Sel 0517

NRF

1133

11654

22

Juli

11833

-5

1008

Tynset 0437

NRF

555

11078

6

November

 

 

1009

Nordre Land 0538

NRF

359

11060

29

August

11862

11

1020

Ringebu 0520

NRF

689

11663

15

Oktober

11862

3

1021

Gjøvik 0502

NRF

432

11060

26

September

11851

6

1022

Vågå 0515

NRF

532

10801

27

August

11865

19

1025

Vågå 0516

NRF

531

10909

19

September

11854

-1

1026

Nord-Aurdal 0542

NRF

463

11033

13

September

11854

22

1028

Gjøvik 0502

NRF

396

11039

20

September

11854

18

1029

Gjøvik 0503

NRF

400

10971

2

Oktober

11854

23

1030

Øste Toten 0528

NRF

301

11673

20

August

1856

0

1033

Sør-Aurdal 0540

NRF

574

11739

31

Oktober

11822

6

1034

Ringsaker 0412

NRF

499

10923

28

August

11822

7

1035

Ringsaker 0413

NRF

500

10801

5

September

11854

-3

1036

Søndre Land 0536

NRF

849

10914

9

August

11858

7

1037

Søndre Land 0537

NRF

852

11689

9

August

11822

6

1038

Søndre Land 0538

NRF

844

11672

20

August

11862

7

1039

Søndre Land 0539

NRF

845

11048

27

August

11856

11

1040

Stange 0417

NRF

2037

11683

14

Juli

11858

-3

1041

Stange 0418

NRF

2020

11053

17

Juli

11856

2

1042

Stange 0419

NRF

2032

10914

24

Juli

11845

4

1043

Stange 0420

NRF

2027

11664

3

August

11809

4

1044

Stange 0421

NRF

2039

10801

17

August

11855

16

1045

Nord-Fron 0516

NRF

2230

11691

2

November

11878

-2

1046

Sel 0517

NRF

1036

11671

12

August

11854

2

1047

Sel 0518

NRF

1040

11710

8

September

11848

5

1048

Sel 0519

NRF

1041

11630

1

September

11856

9

1049

Sel 0520

NRF

1043

11053

20

September

11848

7

1050

Nordre Land 0538

NRF

479

11653

16

August

11863

0

1051

Nordre Land 0538

NRF

480

11646

17

August

11856

-7

1052

Nordre Land 0538

NRF

481

11692

23

August

11854

-5

1053

Nordre Land 0538

NRF

487

11700

8

September

11856

3

1054

Nordre Land 0538

NRF

476

11078

19

August

11862

16

1055

Nordre Land 0538

NRF

484

11060

19

August

11851

12

1056

Nordre Land 0538

NRF

486

11053

17

August

11862

10

1057

kongsvinger 0402

NRF

293

11692

7

August

11858

4

1058

kongsvinger 0402

NRF

297

11704

12

September

11863

10

1059

Elverum 0427

NRF

753

11053

19

September

11856

9

1060

Elverum 0428

NRF

754

11674

6

September

11862

3

1061

Elverum 0429

NRF

758

ukjent

14

November

11858

-4

1062

Elverum 0430

NRF

761

10801

4

Desember

11881

12

1063

Nordre Land 0538

NRF

534

11039

5

September

11833

13

1066

Nordre Land 0539

NRF

533

11033

12

September

11848

19

1067

Nordre Land 0540

NRF

763

11048

11

Oktober

11858

13

1068

Gausdal 0522

NRF

459

11060

15

September

11821

11

1082

Gausdal 0523

NRF

464

11700

25

September

11858

4

1083

Gausdal 0524

NRF

465

11665

10

September

11863

9

1084

Nord-Fron 0516

NRF

2230

11691

2

November

11878

-1

1085

Nord-Fron 0516

NRF

2243

11754

18

Februar

11887

20

1086

Nord-Fron 0516

NRF

2244

11754

16

Januar

11872

22

1087

Nord-Fron 0516

NRF

965

10801

5

Oktober

11873

4

1088

Os 0441

NRF

981

0

29

Januar

11866

-3

1089

Os 0441

NRF

980

0

30

Januar

11887

-8

1090

Os 0441

NRF

974

11716

14

Februar

11881

7

1091

Os 0441

NRF

968

11711

6

Mars

11885

-1

1092

Os 0441

NRF

983

11033

26

Mars

11892

22

1093

Vestre Slidre 0543

NRF

552

11663

22

Oktober

11833

7

1094

Vestre Slidre 0543

NRF

557

10971

26

September

11878

11

1095

Vestre Slidre 0543

NRF

564

11666

5

Mars

11855

6

1096

Vestre Slidre 0543

NRF

594

11678

7

November

11881

8

1097

Vestre Slidre 0543

NRF

595

11666

13

September

11851

-2

1098

Vestre Slidre 0543

NRF

596

11697

3

November

11851

15

1099

Vestre Slidre 0543

NRF

597

11206

19

Februar

11881

10

1100

Vestre Slidre 0543

KRY

599

73536

5

Mars

11858

 

1101

Gausdal 0522

NRF

1330

11620

12

August

11862

13

1102

Ringebu 0520

NRF

671

11654

18

August

11851

1

1103

Ringebu 0520

NRF

675

11639

12

September

11855

3

1104

Ringebu 0520

NRF

677

11739

20

September

11851

5

1105

Ringebu 0520

NRF

679

11739

24

September

11851

4

1106

Ringebu 0520

NRF

691

11033

22

November

11876

14

1107

Øyer 0521

NRF

550

11738

20

September

11873

11

1109

Øyer 0521

NRF

551

10801

7

Oktober

11822

11

1110

Øyer 0521

NRF

558

11191

21

September

11878

9

1111

Øyer 0521

NRF

570

11690

22

November

11863

15

1112

 

Utvalg av kvigekalver og ungkviger i tilførselsområde Rudshøgda

Rase Kommune Ind.nr Født Far Morfar Avlsverdi Ref.nr
NRF Sør-Aurdal 183 06.11.17 11813 10923 37 100
NRF Sør-Aurdal 185 12.11.17 11813 11576 31 101
NRF Lillehammer 1465 16.02.18 11685 10876 22 102
NRF Lillehammer 1471 28.02.18 11798 11537 22 103
NRF Lillehammer 1472 03.03.18 11685 10544 19 104
NRF Lillehammer 1473 27.03.18 11330 e.o 20 105
NRF Lillehammer 1474 24.04.18 11833 10704 25 106
NRF Ringebu 533 19.01.18 11825 10909 15 107
NRF Løten 236 21.02.18 11839 11525 26 108
NRF Os 1019 14.09.17 11308 11338 21 109
NRF Os 1036 15.12.17 11798 10704 23 110
NRF Os 1046 29.01.18 11773 10704 21 111
Hol Sør-Aurdal 680 18.08.17 30171 33357 - 112
Hol/NRF Sør-Aurdal 694 23.10.17 e.o 30059 - 113
NRF Gausdal 1511 01.03.17 11708 11466 16 114
NRF Gausdal 1526 12.09.17 11785 10795 30 115
NRF Jevnaker 1337 28.08.17 11813 e.o 31 116
NRF Jevnaker 1339 08.09.17 e.o 10624 21 117
NRF Jevnaker 1340 13.09.17 e.o e.o -2 118
NRF Jevnaker 1341 16.09.17 11813 10876 26 119
NRF Jevnaker 1344 18.10.17 e.o e.o 16 120
NRF Jevnaker 1345 19.10.17 e.o 10795 12 121
NRF Nord-Fron 1150 16.10.17 e.o e.o -5 122
NRF Nord-Fron 1151 16.10.17 e.o e.o -5 123
NRF Nord-Fron 1152 08.11.17 11786 10586 21 124
NRF Nord-Fron 1153 10.11.17 e.o e.o -9 125
NRF Nord-Fron 1154 22.11.17 11471 e.o 20 126
NRF Nord-Fron 1156 12.12.17 11789 11192 24 127
NRF Nord-Fron 1136 12.02.17 11312 10540 27 128
NRF Nord-Fron 1141 13.03.17 e.o e.o -2 129
NRF Nord-Fron 1134 18.01.17 11312 10682 19 130
NRF Folldal 441 19.10.17 11789 11033 45 131
NRF Folldal 440 15.10.17 11798 10798 26 132
NRF Folldal 446 15.11.17 11813 11484 32 133
NRF Tolga 761 24.07.17 11572 10245 28 134
NRF Tolga 763 03.08.17 e.o 10617 23 135
NRF Tolga 764 03.08.17 e.o 10909 -2 136
NRF Tolga 767 25.08.17 e.o 10795 4 137
NRF Tolga 769 06.11.17 e.o 10739 4 138
NRF Øyer 420 19.10.17 11797 11558 26 139
NRF Øyer 416 30.09.17 11471 10618 24 140
NRF Øyer 418 06.10.17 11780 11033 25 141
NRF Alvdal 199 01.07.17 11780 10462 23 142
NRF Alvdal 201 20.07.17 11194 11330 31 143
NRF Alvdal 204 11.08.17 11780 11421 18 144
NRF Alvdal 213 12.10.17 11763 11144 22 145
NRF Alvdal 216 11.11.17 11330 10801 23 146
NRF Alvdal 218 23.11.17 11471 11481 35 147
NRF Alvdal 220 30.11.17 11782 11467 26 148
NRF Alvdal 222 28.12.17 11821 10682 24 149
NRF Folldal 554 16.02.18 11824 11588 25 150
NRF Folldal 555 03.03.18 11825 10714 24 151
NRF Folldal 556 05.03.18 11798 10923 34 152
NRF Folldal 557 06.03.18 11789 11352 39 153
NRF Folldal 559 02.04.18 11826 11362 26 154
NRF Os 1019 14.09.17 11308 11338 21 155
NRF Os 1036 15.12.17 11798 10704 23 156
NRF Os 1046 29.01.18 11773 10704 21 157
NRF Øyer 975 01.10.17 11685 10462 27 158
NRF Øyer 976 29.10.17 11801 10909 35 159
NRF Øyer 977 04.11.17 11813 11039 33 160
NRF Øyer 981 10.11.17 11335 11209 39 161
NRF Øyer 982 12.11.17 11330 e.o 13 162
NRF Øyer 984 14.12.17 11798 10601 23 163
NRF Øyer 985 04.01.18 11823 10909 28 164
NRF Skjåk 571 20.09.17 11803 11612 28 165
NRF Skjåk 573 27.09.17 11803 11538 15 166
NRF Skjåk 574 30.09.17 11797 10763 27 167
NRF Skjåk 575 01.10.17 11797 10039 7 168
NRF Skjåk 576 12.10.17 11797 10876 23 169
NRF Skjåk 578 13.10.17 11685 10673 15 170
NRF Skjåk 581 25.10.17 11763 5638 12 171
NRF Nord-Aurdal 563 04.02.17 11752 11264 15 172
NRF Nord-Aurdal 566 19.03.17 11633 10913 9 173
NRF Nord-Aurdal 567 27.03.17 11194 10553 8 174
NRF Tolga 560 20.11.17 11330 10918 23 175
NRF Tolga 561 26.11.17 11308 11363 35 176
NRF Tolga 562 07.12.17 11471 11410 31 177
NRF Tolga 563 29.12.17 11685 11474 22 178
NRF Tolga 567 06.01.18 11839 10923 26 179
NRF Lillehammer 355 21.06.16 11682 10704 - 180
NRF Lillehammer 356 15.07.16 11691 10468 - 181
NRF Elverum 321 05.11.16 11647 11253 9 182
NRF Elverum 317 20.07.16 10801 10432 27 183
NRF Elverum 318 23.07.16 10801 10704 16 184
NRF Trysil 510 19.10.16 10801 10468 12 185
NRF Trysil 512 05.11.16 11708 11383 15 186
NRF Trysil 513 09.11.16 11716 10100 7 187
NRF Østre Toten 523 04.01.18 11284 11634 33 188
NRF Østre Toten 524 07.01.18 11826 11060 30 189
NRF Østre Toten 525 20.01.18 11685 11382 31 190
NRF Østre Toten 526 21.01.18 11809 11489 36 191
NRF Vestre Toten 418 12.06.17 11572 10544 17 192
NRF Vestre Toten 419 05.07.17 11785 10673 27 193
NRF Vestre Toten 420 27.07.17 11780 11553 25 194
NRF Vestre Toten 421 02.08.17 11308 10918 35 195
NRF Vestre Toten 422 24.08.17 11803 11521 19 196
NRF Vestre Toten 423 15.10.17 11763 10923 28 197
NRF Vestre Toten 424 18.11.17 11813 10579 36 198
NRF Vestre Toten 425 08.01.18 11819 11524 35 199
NRF Vestre Toten 426 09.01.18 11798 10913 29 200
NRF Vestre Toten 427 27.01.18 11817 11419 23 201
NRF Vestre Toten 428 30.01.18 11817 10624 27 202
NRF Elverum 680 27.11.17 11798 11572 37 203
NRF Elverum 681 29.11.17 11798 10617 29 204
NRF Elverum 679 09.10.17 11308 11423 32 205
NRF Øystre Slidre 851 25.12.17 11839 10965 13 206
NRF Tolga 286 11.11.17 11335 10704 32 207
NRF Tolga 284 02.10.17 11782 10878 19 208
NRF Nord-Fron 2246 28.01.17 11725 10544 14 209
NRF Nord-Fron 2250 05.02.17 11572 10714 27 210
NRF Gjøvik 424 10.08.17 11809 10704 14 211
NRF Gjøvik 430 19.02.18 11798 10909 12 212
NRF Gjøvik 431 26.02.18 e.o 10682 0 213
NRF Gausdal 545 01.11.17 11813 10462 15 214
NRF Gausdal 546 14.11.17 11812 11449 10 215
NRF Gausdal 547 30.11.17 11335 11304 13 216
NRF Gausdal 548 20.12.17 11789 11321 15 217

Ta kontakt hvis du ønsker å kjøpe eller selge dyr, eller ønsker mer opplysninger om dyrene.

Transport over lengre avstander må regne med  høyere fraktkostnader.

Kontakt: