Bestilling avlsdyr storfe - manuelt skjema

Dette er et manuelt bestillingsskjema som sendes til Norturas livdyrformidlere der din bestilling blir registrert i Nortura sitt system. Skjema er ikke koblet til noen register for å hente opplysninger om dyr!

NB: Du vil motta e-postbekreftelse på innmelding/bestilling. Dersom du ikke mottar e-post, kontakt medlemssenteret for å sikre at din innmelding er registrert.

Ditt medlemsnummer:
Ditt produsentnummer*:
Kontaktnavn*:
Gateadresse:
Postnummer:
Poststed:
Telefon*
E-post*
Region:
Dyreslag storfe:
Kategori storfe:
Kjønn storfe:
Rase storfe:
Ønsket leveringsuke/år (uuåå):
Antall:
BRSV/BCOV:
Hornstatus:
Parasittbehandlet:
Merknader: