Innmelding småfe - manuelt skjema

Dette er et manuelt innmeldingsskjema som sendes til Nortura Medlemssenter der din innmelding blir registrert i Nortura sitt system. Skjema er ikke koblet til noen register for å hente opplysninger om dyr!

NB: Du vil motta e-postbekreftelse på innmelding/bestilling. Dersom du ikke mottar e-post, kontakt medlemssenteret for å sikre at din innmelding er registrert.

Ditt medlemsnummer:
Ditt produsentnummer*:
Kontaktnavn
Gateadresse:
Postnummer:
Poststed:
Telefon*
E-post*
Antall lam:
Antall sau:
Antall vær:
Antall geit:
Antall kje:
Avtaletype småfe:
Antall avtaletype:
Merknader: