Innmelding storfe - manuelt skjema

Dette er et manuelt innmeldingsskjema som sendes til Nortura Medlemssenter der din innmelding blir registrert i Nortura sitt system. Skjema er ikke koblet til noen register for å hente opplysninger om dyr!

Skal du melde inn på flere avtaletyper må du bruke flere skjema, husk å huke av for det i bunn av skjema.

NB: Du vil motta e-postbekreftelse på innmelding/bestilling. Dersom du ikke mottar e-post, kontakt medlemssenteret for å sikre at din innmelding er registrert.

Ditt medlemsnummer:
Ditt produsentnummer*:
Kontaktnavn
E-post*
Telefon
Summert antall dyr*:
Avtaletype storfe*:
Ønsket leveringsuke/år (uuåå):
Okse (individnummer):
Kvige (individnummer):
Ku(individnummer):
Kastrat (individnummer):
Kalv (individnummer):
Merknader:
Avvik (antall og årsak):
Flere innmeldinger?:
Samtykke: