Søk:

Meny

Verktøylinje

Avregningspriser egg

(12.09.18) Fra mandag 10. september ble avregningsprisene for egg redusert med kr 0,20 per kg for egg fra høner i miljøinnredning og kr 0,10 per kg for egg fra frittgående høner. Endringen skyldes redusert engrospris.

» Siste endring og eventuelle prisutsikter

» Avgifter og grunntilskudd på slakt

» Nybrukerpakke

» Kvantumstillegg egg

» Avtaler egg

» Avregningsplan 2. halvår