Søk:

Du er her: Hovedsiden /Storfe

Verktøylinje

Siste nytt

Spesielle meldinger, nyheter og aktuell markedsinformasjon.

Priser/vilkår

Avregningspriser storfe - pristillegg og leverings- vilkår storfe og økoslakt.

Livdyrformidling

Livdyrmarkedet, priser og vilkår for storfe og kalv.

Øremerker/RFID

Storfenæringa innfører krav om at alle storfe født etter 1. januar 2017 skal merkes elektronisk med RFID.

Fagbibliotek

Fagstoff for storfe innen kategoriene helse, fôring, økonomi, drift, hus og innredning, kalv, slaktekvalitet, avl og storfebygg.

BRSV og BCoV

Kontrollprogram for BRSV og BCoV, håndtering av dyr ved livdyromsetning og transport, skjema blodprøver.

Norsk Kjøttfe

Avtale om levering av slaktedyr til denne varestrømmen kan tegnes ved å fylle ut og sende inn særskilt avtale.

Ku/kalv-avtale

Ved avtale på levering av livkalv/fôringsdyr til Nortura gis en tilleggspris på kuslaktet.

Økologisk

Tilbakemeldingsskjema som vil danne grunnlaget for avtale om leveranse av økologisk storfekjøtt.

Biffakademiet

Biffakademiet er et utdanningstilbud for spesialisert kjøttproduksjon som Nortura har i samarbeid med Tyr.

Rådgiving

Rådgivingstjenesten og rådgivingstilbud på storfe i Nortura.

Storfekjøttkontrollen

Storfekjøttkontrollen Web er et nytt og forbedret tilbud til alle Storfekjøttkontrollens medlemmer.

Elektroniske tjenester

Info om elektroniske tjenester, bestilling av passord og Min side.

Egenerklæringsskjema

Egenerklæringsskjema om medisinbruk eller andre relevante helseopplysninger.

Aktuelle linker