Aktuelt - Storfe

 • Siste prisendring og prisprognose storfe

  (20.11.20) Avregningsprisen på ung okse, kastrat og kvige går opp med 16 øre, ung ku, ku og okse går opp med 2 øre, og kalv går ned med 27 øre fra mandag 23. november, dette grunnet endring i hudverdier.

 • Prognosen 2020 og 2021 – per november

  (11.11.20) Sammenlignet med prognosen fra september er salget av alle kjøttslag noe oppjustert både i 2020 og 2021. Salgsprognosen er usikker og vil fortsatt være preget av de tiltak myndighetene innfører for å redusere spredning av covid-19 samt ettervirkninger av denne.

 • Ny løsning for livdyrformidling storfe

  (22.10.20) Mandag 26. oktober lanseres den nye løsningen for livdyrformidling storfe og fôringsdyr – til å begynne med i tilførselsområdet Agro. For resten av landet blir løsningen tilgjengelig utover høsten.

 • Livdyrmarkedet per uke 39 – og framover

  (24.09.20) Ettersommer/høsten er normalt den tiden på året der alle må gjøre en vurdering av beitende dyr. Flertallet opplever at egen driftsbygning/grunnlag har et metningspunkt. Og hvordan er markedsstatusen for livdyr i de ulike kategoriene?

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes