Aktuelt - Storfe

 • Fôringsdyr og priser sommer/høst 2019

  (04.07.19) Det er nå rundt 11 måneder siden flertallet av produsentene i Sør-Norge kjente på en voksende bekymring for vinterfôret til storfebesetningen. Fjorårets sommer, og påfølgende høst og vinter vil bli huska som en vond tid av mange.

 • Nye helsekrav ved livdyromsetning av storfe

  (02.07.19) Smitte med livdyr påfører hvert år storfenæringa store økonomiske tap og går ut over dyrevelferden. Kjøttbransjen har som målsetting å gjøre omsetning av storfe mer smittesikker. 1. september innføres nye anbefalinger for omsetning av storfe.

 • Slakting og markedsbetjening 1.halvår

  (28.06.19) Slakting og markedsbetjeningen av storfe de siste 12 måneder har vært meget spesiell. Tørken ga store utfordringer for landbruket i fjor sommer, og det preget slaktingen av storfe gjennom sommeren og høsten.

 • Siste prisendring og prisprognose storfe

  (28.06.19) Avregningsprisen på ung okse, kastrat og kvige går ned med kr 0,70 per kg, ung ku, ku og okse med kr 0,99 per kg, kalv med kr 0,84 per kg fra mandag 1. juli grunnet endring i innmatverdier og slaktekostnader, samt økt omsetningsavgift.

 • Prisløype for storfe 2. halvår 2019

  (25.06.19) Prisløype for 2. halvår har som formål å balansere slaktingen mellom behovet for slakt i markedet og kapasiteten på slakting i en travel lammesesong. Et stort antall småfe skal fraktes hjem fra beiter og slaktes i løpet av noen travle uker. Prisløypen skal også bidra til å jevne ut slaktingen i forbindelse med telledatoen 1. oktober.