Aktuelt - Småfe

 • Siste prisendring og prisprognose småfe

  (17.09.21) Avregningsprisen for lam går ned med kr. 1,60 per kg fra mandag 20. september grunnet redusert engrospris, i tillegg reduseres sesongtillegget med kr. 0,50 per kg. Prisreduksjonen for lam blir da totalt på kr. 2,10 per kg.

 • Over 90 % Stjernelam og god marknadsbalanse

  (10.09.21) Ei ny sesong-slakteveke er kome inn i slaktestatikken. I veke 35 slakta Nortura ca 35 000 lam med medel slaktevekt 20,4 kg, medel klasse R+/R (8,5) og medel feittgruppe 2+ (5,8).

 • Høyere markedsdekning av norskprodusert kjøtt i 2022

  (08.09.21) Salgsprognosen ut 2021 er fortsatt usikker og vil være preget av hvor raskt samfunnet vender tilbake til mer normale tilstander. Nortura Totalmarked har i prognosen lagt til grunn at gjenåpningen av samfunnet fortsetter, men med redusert grensehandel og reisevirksomhet også høsten 2021. Situasjonen er uforutsigbar, men det er i prognosen for 2022 forutsatt normale tilstander, og at også grensehandelen vender tilbake til det tilnærmet normale.

 • Nortura øker effektivitetstillegget på sau

  (23.08.21) Nortura har behov for mer sau. Det er også behov for å styrke prisstimulansen til å slakte sau før og etter den mest hektiske slaktesesongen for lam. Konsernstyret har derfor bestemt å øke effektivitetstillegget med kr 1 til kr 3 pr kg.