Aktuelt - Småfe

  • Siste prisendring og prisprognose småfe

    (03.08.18) Fra mandag 6. august endres avregningsprisene for lam og sau. Endringene skyldes bl.a. endringer i engrospriser og omsetningsavgiften. Se pristabell for alle detaljer.

  • Engasjement for fôrformidling

    (18.07.18) Næringa har gått sammen med Bonde og Småbrukarlaget og Bondelaget og engasjert en person som skal koordinere formidling av fôr som gjennom nettsiden forformidling.no. På denne nettsiden kan du registrere om du har behov for fôr, eller om du har fôr til salgs.

  • Salgsvekst på både sau og lam

    (05.07.18) 2017 var året da Nortura, i samarbeid med kundene sine, virkelig tok tak for å lage grunnlag for en bedret markedssituasjon for sau og lam. Startskuddet gikk på kongressen LAM 2017 der Nortura`s salgsrepresentant satte ambisiøse mål om å økt salg. Vi greide å øke salget med 33 % før fjorårets sesong.