Aktuelt - Småfe

 • Noen råd i siloslåtten – oppdatert fagartikkel

  (15.05.19) Surfôrkvaliteten er avgjørende for resultatet i kjøttproduksjonen. En kan alltids kompensere dårlig grovfôrkvalitet med mer kraftfôr, men du verden så mye lettere det er å oppnå god tilvekst når grovfôret er godt.

 • Prognosen 2019 – Stort overskudd av egg, ytterligere bedring for gris

  (03.05.19) Den nye prognosen for 2019 viser en ytterligere bedring i markedsbalansen for gris som følge av nedjustert produksjon. For sau og lam viser prognosen som tidligere en liten underdekning i 2019, men korrigert for reguleringslager er det fortsatt overskudd, særlig av sau. Også for storfe viser prognosen en liten underdekning. For egg viser prognosen fortsatt et stort overskudd. 

 • Nortura slakter fremdeles dielam

  (Sist endret 25.04.19) Selv om Nortura avvikler Sommerlam-varestrømmen på grunn av redusert etterspørsel, så slakter vi fremdeles dielam for den som ønsker å slakte overskuddslammene tidlig. Vi har en del kunder med ferskvaredisk, og storkjøkkenkunder som fortsatt kjøper et mindre volum dielam av oss. Slaktinga av disse vil foregå fortløpende.

 • Tid for Kje

  (Sist endret 23.04.19) Nå på etterjulsvinteren og våren er det sesong for en fantastisk spesialitet fra Nortura, nemlig Stjernekje. Jacobs-butikkene, Meny og Spar kan friste med ferske Kje i tre kampanjeuker, uke 8, uke 11 og uke 18 (29. april - 5. mai).