Aktuelt - Småfe

 • Årets sauemerkekampanje

  (Oppdatert 18.11.22) Sesongens sauemerkekampanje startet 1. november. Nortura gir fortsatt kr 12,- i pristilskudd for kjøp av det elektroniske øremerket Combi E23. Sammen med rabatten fra OS ID gjør dette at du får en svært gunstig pris på norskproduserte øremerker av høy kvalitet. Husk 25 % rabatt ved bestilling på nett innen 22. november!

 • Prognosen – nedjustert salg av storfe og svin i 2023

  (16.11.22) Prognosen for salg er usikker på grunn av husholdningenes reduserte kjøpekraft. Salget av storfe og svin er noe nedjustert i den reviderte prognosen for 2023. Tiltaket med midlertidig opphold hos noen produsenter bringer eggmarkedet om lag i balanse i 2023.

 • Plan for slakting av småfe fyrste halvår 2023

  (16.11.22) Nortura har lagt ein plan for faste slakteveker for småfe fyrste halvår 2023. Dette gjer vi for å få konsentrert småfeslaktinga til færrast mogleg dagar for å få ei effektiv drift. Vi håpar også dette gjer det enklare å planlegge småfeslaktinga i lammeringane og for den enkelte småfebonde.

 • Slaktesesongen mot slutten

  (15.11.22) To nye slakteveker er inne statistikken. I veke 43 og 44 (24. oktober - 6. november) slakta Nortura 76 000 lam (det manglar ca. 4000 lam i statistikken).

 • Vil rekruttere saueklippere med nytt skoletilbud

  (08.11.22) Fra høsten 2023 kan ungdommer velge et helt skoleår med saueklipp, på Hallingdal Folkehøgskule i Gol. – Et viktig tilbud for å rekruttere nye saueklippere, sier Eirik Kolbjørnshus, leder for Nortura klyppeteam.

 • LAM 2023 på Scandic Hell

  (Oppdatert 07.11.22) LAM 2023 arrangeres lørdag 18. og søndag 19. februar 2023. Snart er det gått tre år siden vi samla nesten 500 sauebønder og andre saueinteresserte til kongress i Tromsø. Arrangementskomiteen fra Nortura, Felleskjøpet, Norsk Sau og Geit og Norsk Landbruksrådgiving er klar med ny kongress i februar 2023. Meld deg på!