Aktuelt - Småfe

 • Framleis god etterspørsel etter lam

  (25.09.20) Ein av sesongens store slakteveker er nesten inne i slaktestatistikken (manglar 5-6000 lam). I veke 38 (14. - 20. september) slakta Nortura 70 100 lam med medel slaktevekt 20,2 kg, medel klasse R (8,2) og medel feittgruppe 2+ (5,8). 92,5 % av lamma held Stjernelam-krava, så kvaliteten held seg veldig godt oppe!

 • Siste prisendring og prisprognose småfe

  (25.09.20) Avregningsprisen for lam går ned med kr. 1,30 per kg fra mandag 28. september, grunnet endring i engrospris ihht prisløype. Uke 39 var siste uka med sesongtillegg for lam, sesongtillegget var på kr. 0,50 per kg, så i sum er prisreduksjonen for lam på kr. 1,80 per kg.

 • Mindre overskudd av lam og fortsatt overdekning av egg

  (02.09.20) Salgsprognosen ut 2020 og for 2021 er fortsatt usikker og vil være preget av de tiltak som er innført for å redusere spredning av covid-19. For 2020 har vi forutsatt fortsatt tiltak som stengte grenser og lite reising utenlands. For året 2021 har vi lagt til grunn en normalisering av samfunnet.

 • Felles rutinar for retur av ullne skinn

  (Oppdatert 01.09.20) Tal ullne skinn som blir teke i retur har auka dei seinare åra. Det er difor viktig å ha gode rutinar for dette, slik at denne varestraumen fungerer best mogleg for både Nortura og sauebonden.

 • Prisendringer ull fra nytt ullår starter i uke 36

  (Oppdatert 31.08.20) Covid19-pandemien har hatt stor effekt på Norilias eksport av ull. Pandemien har ført til reduksjon i etterspørsel, historisk lave priser og en vesentlig økning i mengde ull på lager. Som følge av dette ser Norilia seg nødt til å redusere avregningspris til produsent til kroner null for alle klasser fra og med nytt ullår starter i uke 36. Pristilskuddet vil bli formidlet som tidligere. Utbetaling til produsent blir dermed lik pristilskuddet.