Aktuelt - Småfe

 • Husdyrtreff 2024 – Storsteigen-elever best på sau

  (03.06.24) Årets saueoppgave bestod av sauekontroll-rapporter og en driftsbeskrivelse fra en flink sauebonde fra Troms. Elevene måtte svare på faglige spørsmål rundt drifta til bonden. De skulle også forklare bakgrunnen for innføring av dyrevelferdsprogrammet for sau og hvordan de tror resultatet av en dyrevelferds-gjennomgang hos bonden vil bli. Til slutt skulle de svare på spørsmål rundt rollen Kjøttsamvirket har for norsk landbruk. Elevene som leverte beste svar på sau dette året, går på Storsteigen videregående skole i Alvdal og heter Julian Vaberg og Haaken Grindflek.

 • Siste prisendring og prisprognose småfe

  (24.05.24) Avregningsprisen for lam går opp med kr 4,00 per kg fra mandag 27. mai. Dette er grunnet økt engrospris, og er i henhold til oppsatt prisløype for 1. halvår.

 • Noen råd i siloslåtten

  (Sist oppdatert 22.05.24) Surfôrkvaliteten er avgjørende for resultatet i kjøttproduksjonen. En kan alltids kompensere dårlig grovfôrkvalitet med mer kraftfôr, men du verden så mye lettere det er å oppnå god tilvekst når grovfôret er godt.

 • Skal du slakte dielam?

  (18.04.24) Lamminga er godt i gang i delar av landet, medan andre enda går og steller høgdrektige søyer. Det blir alltid nokre overskotslam, og vi tilrår å produsere ordinære slaktelam av desse og levere dei tidleg i haustsesongen.