Aktuelt - Småfe

 • Forenkla ROS-analyse for 2021 endeleg klar!

  (12.05.22) Det blir jobba for fullt med utvikling av nødløysingar for innmelding av slakt i Nortura etter dataangrepet før jul og Min Side måtte takast ned. ResultatOversiktSlaktedata (ROS-analysen) låg også på Min side. Nå er endeleg ROS-analysen klar!

 • Prognose 2022 per mai – Økende og stort overskudd av egg

  (11.05.22) Den oppdaterte prognosen viser et stort og økende overskudd av egg på grunn av svakere salg enn forventet. For kjøtt forventes det god markedsbalanse og det er relativt små endringer fra siste prognose. Grensehandel og reiseaktivitet har tatt seg opp. I prognosen for salget er det lagt inn anslag fra UDI på ukrainske flyktninger til Norge.

 • Tid for kje

  (Oppdatert 28.04.22) Neste uke (2. - 8. mai) har Gilde salgskampanje på Stjernekje i samarbeid med de fleste Meny-butikkene, Jacobs, Coop MEGA i Sør- og Midt-Norge og CC-butikkene på Gjøvik og Hamar. Dette er andre kampanjeuke i år, den første var midt i mars.

 • Siste prisendring og prisprognose småfe

  (16.04.22) Energiprisene både for inntransport og slakting har økt betydelig det siste halvår. Nortura må av den grunn øke trekket for slakting og inntransport fra 18. april. Avregningsprisen for sau, ungsau og vær reduseres med kr. 0,21 pr kg og lam med kr. 0,22 pr kg.

 • Opptak av fagmøte om elektronisk sporing av sau

  (24.03.22) Er elektronisk sporing svaret på ein del av utfordringane rundt sau på utmark? I dette fagmøtet har Norturas fagsjef på småfe, Finn Avdem, invitert dei ulike leverandørane av elektronisk sporing.