Aktuelt - Småfe

 • Totalmarkedssituasjonen og prisutsikter for lammesesongen 2022

  (06.07.22) Fra 2015 og flere år framover var det overskudd av sau og lam i markedet, noe som førte til oppbygging av slakt på reguleringslager. Redusert engrospris og eksport av sau har økt salget. I tillegg har saueprodusentene lyttet til markedsregulators oppfordring om å ikke øke produksjonen.

 • Siste prisendring og prisprognose småfe

  (01.08.22) Fra i dag 1. august økes avregningsprisen for lam med kr. 4,60 pr kg, grunnet økt engrospris, redusert omsetningsavgift og innføring av sesongtillegg. Sesongtillegget for lam er på kr. 2,00 pr kg tom uke 36. Det innføres også effektivitetstillegg for sau med kr. 3,00 pr kg i ukene 31-35. I uke 31-44 gis det også et Gourmetlamtillegg på kr. 3,00 pr kg for lam etter visse kriterier, se Lammesesongen 2022 for info.

 • Lammesesongen 2022 – Godt sal og tomme reguleringslager

  (06.07.22) Frå utgangen av fjoråret og hittil i år har reguleringslagra vore tomme for både sau og lam. Samstundes har det vore nok heile slakt og stykkingsdelar på industrien sine eigne lager, slik at ein har unngått import utover kvoteimporten. Det er med andre ord god marknadsbalanse på både sau og lam for tida.

 • Vinnere Husdyrtreff Voksenagronom 2022

  (30.06.22) Årets vinnere i Husdyrtreff Voksenagronom ble en saueinteressert trio fra Tana Videregående skole, Ann Irene Rushfeldt, Inger-Lise Seipajærvi og Stine Karisari. Vi gratulerer!

 • Prognose 2022 per juni: Små endringer i prognosen – fortsatt stort overskudd av egg

  (22.06.22) Den reviderte prognosen fra Totalmarked kjøtt og egg viser et fortsatt stort overskudd av egg på 2 900 tonn før tiltak. For kjøtt er det også relativt små endringer fra siste prognose. Det forventes god markedsbalanse på kjøtt etter en lengre periode med stor underdekning av norskprodusert svin og storfe. Grensehandel og reiseaktivitet har tatt seg opp, og det ventes nedgang i salget.