Aktuelt - Småfe

 • Siste prisendring og prisprognose småfe

  (13.09.19) Fra mandag 16. september reduseres avregningsprisen for lam med kr 2,00 per kg, grunnet redusert avregningspris og økt omsetningsavgift. Fra samme dato reduseres sesongtillegget for lam med kr 0,50 per kg. Samlet gir det en reduksjon i prisen på lam til produsent på kr 2,50 per kg.

 • Rekordhøg Stjernelam-andel

  (Sist oppdatert 12.09.19) Vi har inne slaktedata for fyrste veka av september. I veke 36 (2. - 8. september) slakta Nortura ca 45 000 lam. Det er 5500 færre enn i fjor og noko mindre enn vi hadde planlagt.

 • Velkommen til LAM 2020 i Tromsø

  (Sist oppdatert 09.09.19) Lørdag 7. og søndag 8. mars 2020 inviterer Nortura, i samarbeid med Norsk Sau og Geit og Norsk Landbruksrådgiving, til ny lammekongress på Clarion Hotel The Edge i Tromsø. Meld deg på nå!

 • Prognosen 2020 – Nærmere markedsbalanse for storfe, fortsatt overskudd av egg

  (05.09.19) Den første prognosen for hele 2020 viser at det for storfe i praksis er markedsbalanse. For gris prognoseres det i 2020 et lite underskudd for året isolert sett, men bortfall av eksportmuligheten tilsier at det ikke er grunnlag for å øke produksjonen. For sau og lam viser prognosen at vi fortsatt har en utfordring med mye sau i markedet. For egg viser prognosen et betydelig og økende overskudd og at det ikke er rom for nyetableringer.