Fagbibliotek for småfe

Sauer mot varde

På disse sidene finner du fagartikler, temahefte, informasjon og råd og tips du som saueprodusent vil ha nytte av. Det aller meste er skrevet av, eller i samarbeid med våre fagrådgivere. 

Har du ytterligere spørsmål knyttet til stoffet du finner her, eller ønske om rådgiving, ta kontakt med medlemssenteret eller din rådgiver. Sidene er passordbeskyttet.

De 5 siste artiklene i fagbiblioteket for småfe - logg inn for å lese artiklene

Kategori Artikkel Les Dato
Fôring Noen råd i siloslåtten (oppdatert) logg inn 15.05.2019
Beite Temahefte - Utmarksbeite til sau logg inn 06.05.2019
Drift Gode råd for skånsom klipping og fornøyde saueklippere logg inn 21.03.2019
Fôring Fôring, stell og økonomi ved ulikt oppdrett av overskotslam (oppdatert) logg inn 20.02.2019
Helse Hvordan få friske og livskraftige lam (oppdatert) logg inn 20.02.2019


Kanskje kan du finne nyttige tips i fagbiblioteket på andre dyreslag eller på norilia.no/ull?

» Fagbiblioteket for gris

» Fagbiblioteket for storfe

» Fagbiblioteket for fjørfe