Fagbibliotek for småfe

Sauer mot varde

På disse sidene finner du fagartikler, temahefte, informasjon og råd og tips du som saueprodusent vil ha nytte av. Det aller meste er skrevet av, eller i samarbeid med våre fagrådgivere. 

Har du ytterligere spørsmål knyttet til stoffet du finner her, eller ønske om rådgiving, ta kontakt med medlemssenteret eller din rådgiver. Sidene er passordbeskyttet.

Se også på landbruksbygg.no

De 5 siste artiklene i fagbiblioteket for småfe - logg inn for å lese artiklene

Kategori Artikkel Les Dato
Fôring Sluttfôring av lam (oppdatert) logg inn 30.08.2018
Fôring Fôring av sau med lite heimeavla grovfôr logg inn 09.07.2018
Fôring Noen råd i siloslåtten (oppdatert) logg inn 31.05.2018
Temahefte Fôring av sau og lam (ny versjon) logg inn 11.05.2018
Drift Heimgjort er velgjort, rimeleg og praktisk (oppdatert) åpen 16.04.2018


Kanskje kan du finne nyttige tips i fagbiblioteket på andre dyreslag eller på norilia.no/ull?

» Fagbiblioteket for gris

» Fagbiblioteket for storfe

» Fagbiblioteket for fjørfe