Fagbibliotek for småfe

Sauer mot varde

På disse sidene finner du fagartikler, temahefte, informasjon og råd og tips du som saueprodusent vil ha nytte av. Det aller meste er skrevet av, eller i samarbeid med våre fagrådgivere. 

Har du ytterligere spørsmål knyttet til stoffet du finner her, eller ønske om rådgiving, ta kontakt med medlemssenteret eller din rådgiver

De 5 siste artiklene i fagbiblioteket for småfe - logg inn for å lese artiklene

Kategori Artikkel Les Dato
Helse Mindre lammetap (oppdatert) åpen 07.03.23
Helse Råmelk - viktig for lammene (oppdatert) åpen 07.03.23
Drift Gode råd for skånsom klipping og fornøyde saueklippere (oppdatert) åpen 22.02.23
Fôring Tolking av resultata av ei grovfôranalyse (oppdatert) åpen 28.10.22
Fôring Tid for fôrplanlegging (oppdatert) åpen 28.10.22

Kanskje kan du finne nyttige tips i fagbiblioteket på andre dyreslag eller på norilia.no/ull?

» Fagbiblioteket for gris

» Fagbiblioteket for storfe

» Fagbiblioteket for fjørfe