Fagbibliotek for småfe

Sauer mot varde

På disse sidene finner du fagartikler, temahefte, informasjon og råd og tips du som saueprodusent vil ha nytte av. Det aller meste er skrevet av, eller i samarbeid med våre fagrådgivere. 

Har du ytterligere spørsmål knyttet til stoffet du finner her, eller ønske om rådgiving, ta kontakt med medlemssenteret eller din rådgiver

De 5 siste artiklene i fagbiblioteket for småfe - logg inn for å lese artiklene

Kategori Artikkel Les Dato
Fôring Tid for fôrplanlegging (oppdatert) logg inn 06.10.2021
Fôring Tolking av resultata av ei grovfôranalyse (oppdatert) logg inn 06.10.2021
Beite Hvordan behandle løse hunder i beiteområde åpen 22.06.2021
Fôring Noen råd i siloslåtten (oppdatert) logg inn 01.06.2021
  Det er lagt ut artikler fra Lam 2020 i ulike kategorier i fagbiblioteket. Listen er ikke oppdatert disse siden det er fagartikler fra kongressen i fjor.   15.03.2021
16.03.2021

Kanskje kan du finne nyttige tips i fagbiblioteket på andre dyreslag eller på norilia.no/ull?

» Fagbiblioteket for gris

» Fagbiblioteket for storfe

» Fagbiblioteket for fjørfe