Fagbibliotek for småfe

Sauer mot varde

På disse sidene finner du fagartikler, temahefte, informasjon og råd og tips du som saueprodusent vil ha nytte av. Det aller meste er skrevet av, eller i samarbeid med våre fagrådgivere. 

Har du ytterligere spørsmål knyttet til stoffet du finner her, eller ønske om rådgiving, ta kontakt med medlemssenteret eller din rådgiver. Sidene er passordbeskyttet.

De 5 siste artiklene i fagbiblioteket for småfe - logg inn for å lese artiklene

Kategori Artikkel Les Dato
Avl Avlstiltak for å få ein god sauebudskap (oppdatert) logg inn 17.09.2020
Drift Tips for å vurdere slaktetidspunkt på lam logg inn 16.09.2020
Fôring Noen råd i siloslåtten (oppdatert) logg inn 06.05.2020
Drift Gode råd for skånsom klipping og fornøyde saueklippere (oppdatert) åpen 25.02.2020
Merking Gode øyremerkevanar (oppdatert) åpen 14.02.2020


Kanskje kan du finne nyttige tips i fagbiblioteket på andre dyreslag eller på norilia.no/ull?

» Fagbiblioteket for gris

» Fagbiblioteket for storfe

» Fagbiblioteket for fjørfe