Fagbibliotek for småfe

Sauer mot varde

På disse sidene finner du fagartikler, temahefte, informasjon og råd og tips du som saueprodusent vil ha nytte av. Det aller meste er skrevet av, eller i samarbeid med våre fagrådgivere. 

Har du ytterligere spørsmål knyttet til stoffet du finner her, eller ønske om rådgiving, ta kontakt med medlemssenteret eller din rådgiver. Sidene er passordbeskyttet.

De 5 siste artiklene i fagbiblioteket for småfe - logg inn for å lese artiklene

Kategori Artikkel Les Dato
Beite Hvordan behandle løse hunder i beiteområde åpen 22.06.2021
Fôring Noen råd i siloslåtten (oppdatert) logg inn 01.06.2021
  Det er lagt ut artikler fra Lam 2020 i ulike kategorier i fagbiblioteket. Listen er ikke oppdatert disse siden det er fagartikler fra kongressen i fjor.   15.03.2021
16.03.2021
Fôring Fôring og stell av produktive søyer rundt lamming logg inn 26.02.2021
Fôring Fôring, stell og økonomi ved ulikt oppdrett av overskotslam (oppdatert) logg inn 25.02.2021

Kanskje kan du finne nyttige tips i fagbiblioteket på andre dyreslag eller på norilia.no/ull?

» Fagbiblioteket for gris

» Fagbiblioteket for storfe

» Fagbiblioteket for fjørfe
 

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes