Fagbibliotek for småfe

Sauer mot varde

På disse sidene finner du fagartikler, temahefte, informasjon og råd og tips du som saueprodusent vil ha nytte av. Det aller meste er skrevet av, eller i samarbeid med våre fagrådgivere. 

Har du ytterligere spørsmål knyttet til stoffet du finner her, eller ønske om rådgiving, ta kontakt med medlemssenteret eller din rådgiver. Sidene er passordbeskyttet.

De 5 siste artiklene i fagbiblioteket for småfe - logg inn for å lese artiklene

Kategori Artikkel Les Dato
Fôring Tolkning av resultata av ei grovfôranalyse logg inn 14.12.2020
Avl Brunstsynkronisering på sau (oppdatert) logg inn 10.11.2020
Fôring Tid for fôrplanlegging (oppdatert) logg inn 10.11.2020
Avl Avlstiltak for å få ein god sauebuskap (oppdatert) logg inn 17.09.2020
Drift Tips for å vurdere slaktetidspunkt på lam logg inn 16.09.2020


Kanskje kan du finne nyttige tips i fagbiblioteket på andre dyreslag eller på norilia.no/ull?

» Fagbiblioteket for gris

» Fagbiblioteket for storfe

» Fagbiblioteket for fjørfe
 

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes