Leveringsvilkår for småfe

(02.07.20) Nortura har i år heva lammeringstillegget med kr 5 til kr 15 pr stk. Det er også innført en ny pulje på 210 dyr og mer med kr 60 pr stk i puljetillegg. Ellers er leveringsvilkåra som i 2019.

Foto: Kari Mørkve Jordalen
Foto: Kari Mørkve Jordalen

Fullstendige leveringsvilkår for småfe finner du i lenken under (krever innlogging), eller i informasjonsheftet.

» Leveringsvilkår småfe
 

Utnytt leveringsvilkåra og få betre pris

Nortura-sauebøndene fekk i 2019  utbetalt i middel kr 8 per kg lammeslakt i form av tilleggsytingar. Dette er betaling frå fellesskapet for god kvalitet, marknadstilpassing  og sparte kostnader, samt ein bonus for levering over eit visst kvantum sau- og lammeslakt til Nortura. Det er difor viktig å setje seg inn i leveringsvilkåra (s.3) og tenkje igjennom korleis ein kan ta ut høgast mogleg pris.

Nortura har i år styrka både lammering- og puljetillegget for å stimulere til at enda fleire blir med i ein lammering. Dette er viktig for at Nortura skal kunne få til ein kostnadseffektiv inntransport.

Her er eit eksempel på korleis du kan plusse på avrekningsprisen på neste side ved å utnytte leveringsvilkåra. Vi føreset lik slaktevekt som i 2019 i Nortura (18,8kg), levert i Gourmetlam-perioden i ei pulje på minst 15 dyr og at garden leverer minst 1000 kg saue- og lammeslakt til Nortura.

  • Puljetillegg: (kr 10-60,- per dyr): kr 0,53-3,19 pr kg
  • Tillegg Stjernelam: kr 2,50 pr kg
  • Tillegg Gourmetlam: kr 2,00 pr kg
  • Kvantumstillegg min. 1000 kg slakt : kr 0,40-1,70 per kg
  • Lammeringstillegg (kr 15 per dyr): kr 0,80 pr kg
  • Støtte elektroniske øyremerke (kr 12 per dyr): 0,64 pr kg
    Sum: kr 6,87-10,83 pr kg lam

Dersom ein utnyttar leveringsvilkåra maksimalt og prisprognosen s. 5 blir ein realitet, så vil eit R lam slakta i  veke 36 betale seg med ca kr 62,- per kg (inkludert grunntilskot). I tillegg kan ein unngå stoppsats på kr 150 dersom ein samlastar med ein eller fleire naboar.

 

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes