Søk:

Du er her: Hovedsiden / Småfe /Livdyrformidling

Verktøylinje

Livdyrformidling av småfe

Som medlem har du tilgang til Norturas livdyrformidling som dekker hele landet.

En godt organisert livdyrformidling er viktig fordi:

  • Mange av Norturas medlemmer baserer en stor del av sin drift på kjøp og salg av liv- og fôringsdyr.
  • God kvalitet på innkjøpte livdyr er viktig for å oppnå avlsframgang i kjøpers besetning.
  • Livdyrformidlingen skal foregå på en helsemessig forsvarlig måte med liten risiko for spredning av smittsomme sjukdommer og god sporbarhet dersom sjukdom skulle oppstå.
  • Prisene på livdyr skal være rettferdige for både selger og kjøper.

Livdyrformidlingen i Nortura har som mål å oppfylle alle disse kravene. Min side har en løsning for livdyrformidling.

Våre livdyrformidlere finner du under kontaktinformasjon per region, de kontaktes via grønt nummer til medlemssenteret. Du kan sende en e-post direkte til vår livdyrformidling om du har spørsmål, har en melding du vil sende, eller vil kontaktes.

 

Formidling av livlam og fôringslam

Årlig formidles ca 2500 sau og lam i Nortura, dette består av både avlsdyr og fôringslam. Avlsdyr av sau skal leveres med besetnings-helseattest. Dersom selger-buskapen er med i sauekontrollen, skal livsau leveres med stamtavle.

Nortura utarbeider på både livlam og smålam. Disse prisene tar utgangspunkt i forventet slakteverdi dersom lammet hadde blitt slakta samt en godtgjørelse til selger for arbeid og kostnader med å levere livlam isteden for lam til slakt.

Det er generelt forbud mot å forflytte hunndyr av småfe til andre besetninger eller over definerte sonegrenser. Ved forflytning av småfe kan Mattilsynet i kjøpers distrikt gi dispensasjon fra "Forskrift om bekjempelse av dyresjukdomer". Det er kjøpers ansvar å søke om dispensasjon, og transporten kan ikke gjennomføres før slik dispensasjon foreligger.