Fagbibliotek for småfe - Hus og innredning

 • Planløsninger i sauefjøs

  (04.09.15) Ved planlegging av nytt sauefjøs kan det være en fordel å vurdere ulike løsninger for å finne hva som passer for den enkelte. Målet med denne artikkelen er å gi inspirasjon til ulike løsninger.

 • Gode råd ved bygging av sauefjøs

  (26.06.12) Team småfe har i dette dokumentet brukt den allsidige kunnskapen som finst i gruppa til å lage felles tilrådingar ved planlegging av gode sauefjøs. Vi sette som krav at tilrådingane skal stimulere til god helse og dyrevelferd hjå sauen og rasjonelle løysingar for sauebonden, samstundes som vi også skal fokusere på kostnader.

 • Tørr eteplass for sau

  (30.09.09) Tørt underlag for sauene er viktig av hensyn til generell trivsel og velferd, for å redusere smittepresset i flokken og for å forebygge utbrudd av smittsomme klauvsjukdommer.

 • Luftegård til sau

  (20.10.08) Dersom sauen har mulighet til ly for vær og vind og tilstrekkelig mengde fôr er sauen godt egnet til å gå ute hele året i store deler av landet vårt. Sauen blir i god kondisjon, får frisk luft og større mulighet til naturlig atferd.

 • Dyreflyt og logistikk i fjøset

  (18.09.08) Behovet for flytting og driving av sau har økt i den siste tiden. Dette er en faktor en må ta med i planlegginga ved bygging av nytt sauehus.

 • Smittebeskyttelse

  (08.09.08) Når en skal bygge nytt fjøs er det viktig å tenke på smittebeskyttelse. Den siste tidens oppslag om forekomst av fotråte flere steder i landet viser at nye sjukdommer kan dukke opp.

 • Kraftfôrtildeling til sau i fjøs utan fôrbrett

  (07.04.08) I samband med lamming blir det ofte teke i bruk ekstra areal i redskapshus, plansiloar osv. På slike areal vil det ikkje vera fôrbrett og det kan vera ei utfordring å få gjort kraftfôrtildelinga på ein god måte slik at alle søyene får kraftfôr.

 • Islandske hus- og fôringsløysingar til sau

  (28.08.07) Dei fleste store sauelanda i verda har klima som gjer at krava til hus er mykje mindre enn i Noreg. Island er eit unntak i så måte. Difor har vi vore og sett på deira løysingar både når det gjeld hus og innreiing.