Ammegeitkontrollen

Produsenter som har ammegeiter av ulike raser, vil ha god nytte av ammegeitkontrollen for å ha oversikt over avstamning, livdyromsetning og produksjonsresultater i flokken.

Ammegeitmiljøet i Norge har i lengre tid hatt et sterkt ønske om å komme i gang med registrering av produksjonsopplysninger. Disse opplysningene blir nå samlet i en sentral database. Programmet for innrapportering heter Ammegeitkontrollen og er en kopi av Sauekontrollen.

Medlemskapet organiseres via slakteriene, mens Animalia har den sentrale administrasjonen. Ammegeitkontrollen er åpen for alle ammegeitprodusenter i Norge. Medlemmene kan selv velge om de vil registrere sine opplysninger selv eller om de ønsker å sende opplysninger til rådgiver ved slakteriet for registrering.

Pris ammegeitkontrollen i Nortura frå 1. januar 2024:

  • Kr 1610,- pr medlem

Utmelding skal skje skriftleg pr epost til din lokale brukarstøtte i Nortura seinast 1. oktober.

» Les mer om Ammegeitkontrollen på Animalia.no

» LOGG INN på Ammegeitkontrollen

For spørsmål eller innmelding i ammegeitkontrollen kontakt rådgiver under eller send e-post til brukerstøtte@animalia.no.

Rådgiver: Toril Hårdnes, hjemmekontor Alvdal, telefonnr. 41 63 12 05
E-postadresse: toril.hardnes@nortura.no