Totalmarkedet for livdyr i Nortura uke 43/2018

(19.10.18) Livdyrmarked UKE 43

Dyreslag Markedssituasjon

Storfe

Markedet for fôringsokser har regionale forskjeller i tilbud og etterspørsel.

Det er overskudd av oksekalver i Sør-Norge og underskudd fra Trøndelag og nordover. Det planlegges og utføres transporter.

Alle regioner har overskudd av fôringskviger.

Det er underskudd av livkalv, kviger og gode kyr på landsbasis, mens det er overskudd på åringskviger.

Vær oppmerksom på at det er store regionale forskjeller så ta kontakt med din lokale livdyravdeling.

Når det gjelder kjøttfe så er det overskudd på de fleste raser.

Salgsvilkår for omsetning av storfe som livdyr.

Gris/purke

I uke 43 er det et varierende overskudd i smågrismarkedet i alle regioner.

Reguleringslageret er fortsatt på over 6300 tonn!, så det oppfordres til å senke produksjonen i eget fjøs ved å la noen fødebinger stå tomme.

Salgsvilkår for omsetning av gris som livdyr.

Småfe

Når du har behov for kjøp av søyer eller søyelam, er det viktig å bestille disse i god tid før slaktesesongen starter. Du må søke Mattilsynet om dispensasjon dersom søyer eller søyelam skal kjøpes inn i en eksisterende besetning.

Den lokale værringen har som regel gode avlsværer til salgs.

Salgsvilkår for omsetning av småfe som livdyr.

 

Område Livdyr for salg

NORD

» Livdyr av kjøttfe for salg i Nord-Norge

» Kviger og kyr for salg i Nord-Norge

» Innmeldte purker for salg i Nord-Norge

MIDT

» Livdyr av kjøttfe for salg i Midt-Norge

» Kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal

» Kviger og kyr for salg i Trøndelag

» Livkalv og ungkviger for salg i Trøndelag

» Økologiske kviger for salg

» Innmeldte purker for salg i Midt-Norge

VEST

» Kviger og kyr for salg i vest

» Livdyr av kjøttfe for salg i vest

» Innmeldte purker for salg i vest

ØST

» Livdyr av kjøttfe for salg tilf.område Tønsberg

» Livdyr av kjøttfe for salg tilf.område Rudshøgda

» Kviger og kyr for salg område Tønsberg

» Kviger og kyr for salg område Rudshøgda

» Innmeldte purker for salg i øst

 

Kontaktskjema for livdyr


Vi vil igjen gjøre oppmerksom på transportforskriften som sier at drektige dyr ikke skal transporteres siste 10 % av drektighetstiden eller første 7 dager etter fødsel.

Dyreslag Antall dager med transportrestriksjoner
Storfe 28 dager
Gris 12 dager
Småfe 15 dager