Totalmarkedet for livdyr i Nortura uke 09/2019

(205.02.19) Livdyrmarkedet i Nortura uke 9

Dyreslag Markedssituasjon

Storfe

Det er fortsatt stort overskudd av oksekalv i alle regioner og få ledige plasser. Det er derfor ventetid med å få levert kalver for tida. Noe bedring i Vest.

Alle regioner har også overskudd av fôringskviger.

Det er overskudd av åringskviger og kyr, mens vi mangler livkalv og  kviger (det er regionale forskjeller, så ta kontakt med livdyravdelingen).

Når det gjelder kjøttfe så er det overskudd på de fleste raser.

Gris/purke

I uke 9 er smågrismarkedet er det overskudd i Vest, Midt og Nord, mens det er underskudd i Øst.

Omsetningsrådet har godkjent slakting av 4000 purker, påmelding fra mandag 10. desember kl. 10.00 til 01. mai. 2019

Det er meldt på ca 2700 purker fra 79 besetninger pr. 21.januar 2019

Småfe

Når du har behov for kjøp av søyer eller søyelam, er det viktig å bestille disse i god tid før slaktesesongen starter. Du må søke Mattilsynet om dispensasjon dersom søyer eller søyelam skal kjøpes inn i en eksisterende besetning.

Den lokale værringen har som regel gode avlsværer til salgs.

 

Område Livdyr for salg

NORD

» Livdyr av kjøttfe for salg i Nord-Norge

» Kviger og kyr for salg i Nord-Norge

» Innmeldte purker for salg i Nord-Norge

MIDT

» Livdyr av kjøttfe for salg i Midt-Norge

» Kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal

» Kviger og kyr for salg i Trøndelag

» Livkalv og ungkviger for salg i Trøndelag

» Økologiske kviger for salg

» Innmeldte purker for salg i Midt-Norge

VEST

» Kviger og kyr for salg i vest

» Livdyr av kjøttfe for salg i vest

» Innmeldte purker for salg i vest

ØST

» Livdyr av kjøttfe for salg tilf.område Tønsberg

» Livdyr av kjøttfe for salg tilf.område Rudshøgda

» Kviger og kyr for salg område Tønsberg

» Kviger og kyr for salg område Rudshøgda

» Innmeldte purker for salg i øst

 

Kontaktskjema for livdyr


Vi vil igjen gjøre oppmerksom på transportforskriften som sier at drektige dyr ikke skal transporteres siste 10 % av drektighetstiden eller første 7 dager etter fødsel.

Dyreslag Antall dager med transportrestriksjoner
Storfe 28 dager
Gris 12 dager
Småfe 15 dager