Totalmarkedet for livdyr i Nortura uke 34/2018

(17.08.18) Livdyrmarked UKE 34

Dyreslag Markedssituasjon

Storfe

Vær- og fôrsituasjonen gjør at vi har overskudd av alle kategorier av storfe på Sør- og Østlandet. I andre deler av landet ser vi også en tydelig dreining mot overskudd.

I Sør - Norge klarer vi ikke å plassere kalvene fortløpende, og vi ber om forståelse for situasjonen. Det er tranportert kalv fra Øst til Nord- Trøndelag i uke 33, og vi planlegger et nytt lass i uke 34.

Markedet for foringsokser har regionale forskjeller i tilbud og etterspørsel. Foringskviger har overskudd i alle regioner.

Det er overskudd av livkalv, åringer og kviger på landsbasis, mens det er stor etterspørsel etter gode kyr.

Vær oppmerksom på at det er store regionale forskjeller så ta kontakt med din lokale livdyravdeling.

Når det gjelder kjøttfe så er det overskudd på de fleste raser.

Salgsvilkår for omsetning av storfe som livdyr.

Gris/purke

I uke 34 er det nesten balanse i smågrismarkedet  landet sett under ett, men det er et lite underskudd i Øst.

Reguleringslageret er nå på hele  6300 tonn !, så det oppfordres til å senke produksjonen i eget fjøs ved å la noen fødebinger stå tomme.

Salgsvilkår for omsetning av gris som livdyr.

Småfe

Når du har behov for kjøp av søyer eller søyelam, er det viktig å bestille disse i god tid før slaktesesongen starter. Du må søke Mattilsynet om dispensasjon dersom søyer eller søyelam skal kjøpes inn i en eksisterende besetning.

Den lokale værringen har som regel gode avlsværer til salgs.

Salgsvilkår for omsetning av småfe som livdyr.

 

Område Livdyr for salg

NORD

» Livdyr av kjøttfe for salg i Nord-Norge

» Kviger og kyr for salg i Nord-Norge

» Innmeldte purker for salg i Nord-Norge

MIDT

» Livdyr av kjøttfe for salg i Midt-Norge

» Kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal

» Kviger og kyr for salg i Trøndelag

» Livkalv og ungkviger for salg i Trøndelag

» Økologiske kviger for salg

» Innmeldte purker for salg i Midt-Norge

VEST

» Kviger og kyr for salg i vest

» Livdyr av kjøttfe for salg i vest

» Innmeldte purker for salg i vest

ØST

» Livdyr av kjøttfe for salg tilf.område Tønsberg

» Livdyr av kjøttfe for salg tilf.område Rudshøgda

» Kviger og kyr for salg område Tønsberg

» Kviger og kyr for salg område Rudshøgda

» Innmeldte purker for salg i øst

 

Kontaktskjema for livdyr


Vi vil igjen gjøre oppmerksom på transportforskriften som sier at drektige dyr ikke skal transporteres siste 10 % av drektighetstiden eller første 7 dager etter fødsel.

Dyreslag Antall dager med transportrestriksjoner
Storfe 28 dager
Gris 12 dager
Småfe 15 dager