Søk:

Du er her: Hovedsiden / Småfe / Livdyrformidling /Livdyrmarkedet totalt

Verktøylinje

Totalmarkedet for livdyr i Nortura uke 12/2018

(16.03.18) Livdyrmarked UKE 12

Dyreslag Markedssituasjon

Storfe

Det er et lite overskudd i fôringsdyrmarkedet når det gjelder okser. Det meldes om overskudd i Vest, balanse i Øst og underskudd i Nord. Det er  fortsatt et stort overskudd av kvigekalver i hele landet. Det er fortsatt utfordringer med Brsv/Corona, som gjør at folk er skeptiske til å kjøpe inn kalver. I tillegg til fulle gjødselkjellere og lite for.

I uke 12 er det overskudd av livkalv, åringer og kyr mens vi mangler kviger. Det er regionale forskjeller så ta kontakt.

Når det gjelder kjøttfe så er det overskudd på de fleste raser.

Salgsvilkår for omsetning av storfe som livdyr.

Gris/purke

I uke 12 har regionene Vest og Øst overskudd i smågrismarkedet, mens Nord har underskudd.

Salgsvilkår for omsetning av gris som livdyr.

Småfe

Når du har behov for kjøp av søyer eller søyelam, er det viktig å bestille disse i god tid før slaktesesongen starter. Du må søke Mattilsynet om dispensasjon dersom søyer eller søyelam skal kjøpes inn i en eksisterende besetning.

Den lokale værringen har som regel gode avlsværer til salgs.

Salgsvilkår for omsetning av småfe som livdyr.

 

Område Livdyr for salg

NORD

» Livdyr av kjøttfe for salg i Nord-Norge

» Kviger og kyr for salg i Nord-Norge

» Innmeldte purker for salg i Nord-Norge

MIDT

» Livdyr av kjøttfe for salg i Midt-Norge

» Kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal

» Kviger og kyr for salg i Trøndelag

» Livkalv og ungkviger for salg i Trøndelag

» Økologiske kviger for salg

» Innmeldte purker for salg i Midt-Norge

VEST

» Kviger og kyr for salg i vest

» Livdyr av kjøttfe for salg i vest

» Innmeldte purker for salg i vest

ØST

» Livdyr av kjøttfe for salg tilf.område Tønsberg

» Livdyr av kjøttfe for salg tilf.område Rudshøgda

» Kviger og kyr for salg område Tønsberg

» Kviger og kyr for salg område Rudshøgda

» Innmeldte purker for salg i øst

 

Kontaktskjema for livdyr


Vi vil igjen gjøre oppmerksom på transportforskriften som sier at drektige dyr ikke skal transporteres siste 10 % av drektighetstiden eller første 7 dager etter fødsel.

Dyreslag Antall dager med transportrestriksjoner
Storfe 28 dager
Gris 12 dager
Småfe 15 dager