Livdyr avlsdyr melk

(Oppdatert 24.04.24) Her finner du oversikt over avlsdyr melk til salgs i området Vestland, Rogaland og Agder.

Avlsdyr melk

AGRO Drektige kviger Drektige  kyr Lakterende  Ungkviger Livkalv
NRF 0 0 -5 0 0
Jersey 0 0 0 0 0
           
Førde          
NRF -30 -3 -30 8 22
           
Sandeid/ Bergen           
NRF -18 -3 -37 5 -14
Jersey 0 0 0 0 0

Kontakt:

Førde/Sandeid/Bergen - Helene Hagen - 40530923

Agro/Førde - Herbjørn Haugland - 90799148

            Odd Finnesand - 91319980

            Olaug Varhaug Siqveland - 90563779