Livdyr avlsdyr melk

(Oppdatert 12.07.2023) Her finner du oversikt over avlsdyr melk til salgs i området Vestland, Rogaland og Agder. (Vestland delvis oppdatert).

Avlsdyr melk

 

AGRO Drektige kviger Drektige  kyr Lakterende  Ungkviger Livkalv
NRF 0 0 -22 0 7
  0 0 0 0 0
           
Førde          
NRF -2 0 -2 0 0
           
Sandeid/ Bergen           
NRF -27 0 -13 4 3
 

Kontakt Nortura Medlemssenter tlf. 955 18 400 (livdyr tast 2), eller epost medlem@nortura.no

Finn din livdyrformidler