Livdyr avlsdyr melk

(Oppdatert 09.02.2023) Her finner du oversikt over avlsdyr melk til salgs i området Vestland, Rogaland og Agder. (Vestland delvis oppdatert).

Avlsdyr melk

 

AGRO Drektige kviger Drektige  kyr Lakterende  Ungkviger Livkalv
NRF 20 0 10 10 3
Holstein 0 0 1 0 0
           
Førde          
NRF 4 0 0 11 5
           
Sandeid/ Bergen           
NRF 0 0 1 9 0
 

Kontakt Nortura Medlemssenter tlf. 955 18 400 (livdyr tast 2), eller epost medlem@nortura.no

Finn din livdyrformidler