Livdyr avlsdyr melk

(Oppdatert 31.01.2024) Her finner du oversikt over avlsdyr melk til salgs i området Vestland, Rogaland og Agder.

Avlsdyr melk

 

AGRO Drektige kviger Drektige  kyr Lakterende  Ungkviger Livkalv
NRF -5 0 -10 7 0
Jersey 0 0 0 0 0
           
Førde          
NRF -19 -3 -10 0 0
           
Sandeid/ Bergen           
NRF -18 -3 -37 5 -14
Jersey 0 0 0 0 0
 

Førde - Bjarte Hundvebakke - 41691693

Sandeid/Bergen - Helene Hagen - 40530923

Agro - Herbjørn Haugland - 90799148

            Odd Finnesand - 91319980

            Olaug Varhaug Siqveland - 90563779