Kontrollprogrammet avsluttes

Det er bestemt at kontrollprogrammet avsluttes ved utgangen av 2022.

Ku på beite

– Dette innebærer at kostnaden for analyse av prøver (BRSV/BCoV) vil tilfalle produsent fra og med 1.1.2023. Vi anbefaler fortsatt alle produsenter som kjøper/selger livdyr å ha en gyldig status ettersom det er nyttig kunnskap ift. smittevern i egen besetning og reduserer risikoen for å få smittsomme sjukdommer inn i driftsbygninger gjennom livdyrhandel, sier Lars Erik Heggen, Kontrollprogrammet for BRSV og BCoV.

– Selv om kontrollprogrammet avsluttes, vil det fortsatt være mulig å foreta prøvetaking og ha en gyldig status ift. BRSV og BCoV. Dette er noe vi anbefaler, og spesielt til produsenter som kjøper/selger livdyr. Endringen betyr kun at analysekostnaden tilfaller produsent, sier Heggen.

Se informasjon på Animalia sin nettside

Priser for analysering etter nyttår finner du her

 

Relatert informasjon (ekstern)