Rådgiving storfe i Nortura

Norturas rådgivningstjeneste har et godt faglig tilbud innen spesialisert storfekjøttproduksjon, samtidig som vi har fokus på faglig samarbeid med andre organisasjoner.

Team StorfeKjøttproduksjon i kombinasjon med melk

Fremdeles blir 70 - 75 % av storfekjøttet produsert på melkebruket med rådgivning fra Tine og andre aktører. Tine har et godt utbygd rådgivningsapparat med høy kompentanse, og Nortura vil sammen med Tine bidra til fremtidsrettet og effektiv rådgiving innen for kjøttproduksjon på melkebruket.

Spesialisert produksjon av storfekjøtt

Lønnsomheten i produksjonen må basere seg på et faglig sterkt produsentmiljø, og Team storfe er en rådgiver i denne prosessen for de som ønsker å etablere ny produksjon eller utvide eksisterende produksjon.

De siste årene har det vært en utvikling med mer spesialiserte produksjoner både innenfor melkekyr og ammekyr. Konsekvensen er økt omsetning av kalv/fôringsdyr, og flere bønder som produserer storfekjøtt på innkjøpte dyr. En fremtidsretta kjøttproduksjon vil være avhengig av en godt organisert livdyromsetning og fokus på marginer innen driftsplanlegging, dyremateriale, oppstalling og fôring for å skaffe lønnsomhet i produksjonen.

Innen spesialisert storfekjøttproduksjon ønsker Nortura å være en hovedaktør for faglig rådgivning. Team storfe har derfor valgt å prioritere denne produsentgruppen i sin rådgivning.