Søkeresultat

Sorter resultater etter: Relevans Dato
Søk kun blant følgende emner:
GrisStorfeFjørfeSmåfe
*Dersom ingen er huket av søkes det i hele nettstedet
 
Antall treff 10. Viser treff 1-10.
 • Smågrisnotering Nortura

  (Sist endret 09.07.20) Fra mandag 13. juli settes smågrisprisen opp med kr 20,- til kr 840,- per stk for helsegris ved 25 kg.

 • Tiltak dersom kanyler brekker under injeksjon

  (08.07.20) Sprøytespisser som knekker under injeksjon og som ikke lar seg fjerne fra muskulaturen, utgjør en dyrevelferdsmessig og mattrygghetsmessig risiko. Slike dyr skal ikke sendes inn til slakt. Disse dyra skal avlives umiddelbart.

 • Nortura øker noteringsprisen på storfe!

  (Oppdatert 08.07.20) Det er for tiden stor etterspørsel etter storfekjøtt. Nortura har stort behov for du melder inn dine slaktedyr på avtale så raskt som mulig. Vi innfører ekstra avtaletillegg på kr 1 pr kg fra med uke 32 (mandag 3. august) til med uke 36 (fredag 4. september). Vi minner om at det blir en prisreduksjon på til sammen kr 3 pr kg fra og med uke 40 (mandag 28. september). I perioden med ekstra avtaletillegg vil dermed utbetalingsprisen være kr 4 pr kg høyere enn i oktober!

 • Angusavtale

  Som medlem i Nortura SA er det inngått avtale om kontraktproduksjon på å levere slaktedyr i varestrømmen Prima Angus. Denne avtalen inngås mellom husdyrprodusent og Nortura og er styrt av markedsbehov hos Nortura sin kunde. Produsenter i Sør-Norge (tom slakting i Malvik) kan delta i avtalen.

 • Produsenter med høg A-eggprosent

  (07.07.20) For tre år siden startet Team Egg med å løfte fram de produsentene som har de beste resultatene gjennom Nortura eggkontroll for henholdsvis A-eggprosent og dødelighet.