Aktuelt - Fjørfe

  • Nye løsninger i Min side for fjørfeprodusentene

    (14.06.24) Dette året har det vært stor utvikling av nye rapporter som verktøy i Fjørfekjøttkontrollen for slaktekylling og Eggkontrollen, og det er i tillegg startet en utvikling for en helt ny digital løsning for produsenter av oppal og rugeegg av slaktekyllingrase i Min side.

  • Husdyrtreff 2024 – Tomb-elever best på fjørfe

    (03.06.24) Oppgaven om fjørfe tok for seg både eggproduksjon og kyllingproduksjon, og også samvirke og markedsregulering. Elevene måtte besvare spørsmål omkring oppstalling av frittgående verpehøns, med beskrivelser av innredning, reder, interntransport av egg i hønsehuset, litt om fôr og vann, og gjødseltransport og gjødselhåndtering. For kylling måtte elevene beskrive smittevernplan for kyllinghus samt besvare spørsmål om fôring av kylling.

  • Siste prisendring og prisprognose fjørfekjøtt

    (27.05.24) Konsernstyret i Nortura har vedtatt endringer i avregnings- og livdyrpriser for 2. halvår 2024, hvor alle prisendringer gjennomføres 1. juli. Prisendringene er som alltid en balanse mellom å trygge markedstilgang og konkurransekraft samt ivareta våre produsenters økonomi og investeringsevne.