Aktuelt - Fjørfe

 • Endringer som følge av nytt datasystem SAP

  (28.09.20) Store deler av Nortura Hvitt kjøtt (bl.a. Nortura Samvirkekylling og Nortura Elverum) gikk over til nytt fullintegrert datasystem (SAP) 1. februar i år. Nå på torsdag 1. oktober skal Nortura Hærland over på SAP.

 • Mindre overskudd av lam og fortsatt overdekning av egg

  (02.09.20) Salgsprognosen ut 2020 og for 2021 er fortsatt usikker og vil være preget av de tiltak som er innført for å redusere spredning av covid-19. For 2020 har vi forutsatt fortsatt tiltak som stengte grenser og lite reising utenlands. For året 2021 har vi lagt til grunn en normalisering av samfunnet.

 • Produsenter med høg A-eggprosent

  (07.07.20) For tre år siden startet Team Egg med å løfte fram de produsentene som har de beste resultatene gjennom Nortura eggkontroll for henholdsvis A-eggprosent og dødelighet.

 • Siste prisendring og prisprognose egg

  (01.07.20) Avregningsprisen for egg er økt med 0,40 kr/kg for egg fra miljøinnredning og 0,70 kr/kg for egg fra frittgående produksjoner fra mandag 29. juni, for øvrige endringer se prislisten.