Aktuelt - Fjørfe

 • Eggkontrollen i Nortura

  (Sist endret 30.11.21) I april 2016 ble den nye, elektroniske Eggkontrollen tilgjengelig på nettet. Dette er en lenge etterlengtet ny generasjon produksjonskontroll, som er et godt verktøy for analyse og styring av produksjonen på den enkelte gård. Etter fem år i drift har den i tillegg gitt eggbransjen mye nyttig kunnskap om utvikling i produksjonen: Finnes det forskjeller i produksjonsresultater som kan tilskrives driftsformer, hybrider, fôr med mere?

 • Høyere markedsdekning av norskprodusert kjøtt i 2022

  (17.11.21) Sammenlignet med prognosen fra september er salget av storfe og svin noe oppjustert i 2021. Det forventes en økning av behovet for helt slakt også noe inn i 1. tertial 2022 for å fylle opp lagre i verdikjeden. Situasjonen er uforutsigbar, men vi har i prognosen for 2022 forutsatt at grensehandel og reiseaktivitet vender tilbake til det tilnærmet normale. Hvis dette ikke slår til, vil det innenlandske salget av kjøtt bli høyere. En eventuell underdekning vil da bli dekket opp med import.

 • Bransjesamarbeid reduserer soya i kyllingfôret med 75 prosent

  (08.11.21) Prior og Nortura har i løpet av året produsert de første to millioner kyllinger med et fôr som har betydelig redusert innhold av importert soya. Andelen erter, åkerbønner, raps og andre norske proteinråvarer i norsk kyllingfôr øker i tråd med målsettingen om enda mer bærekraftig norsk fôr.

 • Prisløyper engrosprisendringer 1. halvår 2022

  (25.10.21) Konsernstyret i Nortura vedtok 18. oktober 2021 planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, gris, lam og egg for 1. halvår 2022. Det er satt opp følgende prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene.

 • Fjørfeskole for eggprodusenter

  (06.09.21) Fjørfeskolekurset som var planlagt i Sørum i fjor høst ble avlyst grunnet Corona-restriksjoner. Selv om vi nå opplever økning i smittetall, er vi så optimistiske at vi planlegger å gjennomføre kurset nå i november og desember.