Aktuelt - Fjørfe

  • Nye plukkepriser

    (10.09.19) Nortura har avtalt nye plukkepriser med avløserlag og landbrukstjenester. Plukkeprisene dekker lønn og kjøring for plukkerne og et administrativt påslag som dekker sosiale kostnader og fortjeneste.

  • Fjørfeskolen med kurs for kalkunprodusenter

    (10.09.19) Fjørfeskolen arrangerer i høst i uke 44 og 49 kurs for kalkunprodusenter på gården Asak Søndre, Smakfulle Rom AS i Sørum. Påmelding til kurset er senest 27. september.

  • Prognosen 2020 – Nærmere markedsbalanse for storfe, fortsatt overskudd av egg

    (05.09.19) Den første prognosen for hele 2020 viser at det for storfe i praksis er markedsbalanse. For gris prognoseres det i 2020 et lite underskudd for året isolert sett, men bortfall av eksportmuligheten tilsier at det ikke er grunnlag for å øke produksjonen. For sau og lam viser prognosen at vi fortsatt har en utfordring med mye sau i markedet. For egg viser prognosen et betydelig og økende overskudd og at det ikke er rom for nyetableringer.