Aktuelt - Fjørfe

  • Prognose 2022 per mai – Økende og stort overskudd av egg

    (11.05.22) Den oppdaterte prognosen viser et stort og økende overskudd av egg på grunn av svakere salg enn forventet. For kjøtt forventes det god markedsbalanse og det er relativt små endringer fra siste prognose. Grensehandel og reiseaktivitet har tatt seg opp. I prognosen for salget er det lagt inn anslag fra UDI på ukrainske flyktninger til Norge.

  • Siste prisendring og prisprognose fjørfekjøtt

    (06.05.22) Fra mandag 9. mai økes avregningsprisen for kylling og kalkun med henholdsvis kr. 0,70 og 0,80 pr kg, samt livdyr fjørfe og rugeegg. Dette er første ledd i opptrappingsplan for priser som er meldt fra 4. juli.

  • Nortura øker avregningsprisen på fjørfekjøtt

    (20.04.22) Konsernstyret i Nortura har vedtatt endringer i avregnings– og livdyrpriser fra 4. juli 2022. Prisøkningene er historisk høye og viser at Nortura tar et tydelig ansvar for produsent-økonomien i verdikjedene for kylling og kalkun. Vi legger til grunn at det norske markedet også i framtiden skal forsynes med mat fra den norske bonden.