Produksjonskontrollene

Fjørfemedlemmene i Nortura har tilbud om å være med i en av de tre produksjonskontrollene Norturas eggkontroll, Norturas slaktekyllingkontroll og Norturas kalkunkontroll.

Produksjonskontrollene er et hjelpemiddel som skal gi produsentene en rask og god tilbakemelding på egne nøkkeltall sammenligna med andres. Produksjonskontrollene finner du på Min side.

Daglister
Disse filene ligger i excel-format og åpnes i nytt vindu.

» Kylling - Dagliste

» Kalkun - Dagliste

I Slaktekyllingkontrollen er historiske tall fra 2016 og 2017 tilgjengelige 

Informasjon om Eggkontrollen