Kontaktinformasjon egg og fjørfekjøtt

(Sist endret 17.01.19) Oversikt på kontaktpunkt for medlemmer med kontaktpersoner på hvert eggpakkeri og fjørfeslakteri.

TelefonVed overgangen til felles sentralbord kunne vi dessverre ikke videreføre fellesnummer til avregning på Elverum, det vil si at ringer du nummeret som står på avregningsbrevet får du opplyst Nortura sitt nye nummer 03070.

Kontaktpersoner eggpakkeriene

Nortura Rakkestad

Nortura Hå

Nortura Heimdal

Kontaktpersoner avregning egg og fjørfekjøtt

For utrangering av høner

For andre spørsmål så ta gjerne kontakt med våre rådgivere på egg.

Kontaktpersoner fjørfeslakteriene

Nortura Hærland

Nortura Elverum

Nortura Hå

  • Innsetts- og slakteplanlegging: Steinar Sollid, tlf. 51 43 61 58 / 917 18 745
  • Inntransportplanlegging: Rennesøy Trafikk, Svein Slettebø, tlf. 970 52 504

Kontaktpersoner avregning egg og fjørfekjøtt

For andre spørsmål så ta gjerne kontakt med våre rådgivere på fjørfekjøtt.