Kontaktinformasjon egg og fjørfekjøtt

(Sist endret 31.05.19) Oversikt på kontaktpunkt for medlemmer med kontaktpersoner på hvert eggpakkeri og fjørfeslakteri.

TelefonVed andre spørsmål ring Nortura Sentralbord tlf. 955 18 000 (ikke SMS)

Kontaktpersoner eggpakkeriene

Nortura Rakkestad

Nortura Hå

Nortura Heimdal

Kontaktpersoner avregning egg og fjørfekjøtt

For utrangering av høner

For andre spørsmål så ta gjerne kontakt med våre rådgivere på egg.

Kontaktpersoner fjørfeslakteriene

Nortura Hærland

Nortura Elverum

Nortura Hå

  • Innsetts- og slakteplanlegging: Steinar Sollid, tlf. 51 43 61 58 / 917 18 745
  • Inntransportplanlegging: Rennesøy Trafikk, Svein Slettebø, tlf. 970 52 504

Kontaktpersoner avregning egg og fjørfekjøtt

For andre spørsmål så ta gjerne kontakt med våre rådgivere på fjørfekjøtt.