Dyrevelferdsprogram kalkun

Dyrevelferdsprogram kalkun ble iverksatt 1. januar 2017 og er obligatorisk for alle som har mer enn 200 kalkuner for kjøttproduksjon.

Kalkun

Programmet er forskriftsfestet i Forskrift for hold av høns og kalkun.

Programmet inkluderer krav om daglig registrering av produksjonsdata og velferdsregistreringer på gården, som antall dyr innsatt, daglig dødelighet, årsaker til dødelighet, luftkvalitet og andre hendelser knyttet til dyrehelse og dyrevelferd. I tillegg kommer registreringer knyttet til plukking og transport og alle slakteriregistreringer.

Alle flokker blir bedømt for tråputer, og tråputeskader over definerte nivåer gjør at bonden får lavere tetthet i påfølgende innsett. Alle kalkunbønder skal ha minst to årlige helseovervåkningsbesøk av veterinær og ekstern KSL-revisjon minst hvert tredje år.

Mattilsynet har anerkjent endring i Dyrevelferdsprogrammet for kalkun

Dyrevelferdsprogrammet for kalkun ble innført 1.1.2017. Gjennom 2107 og 2018 ble det arbeidet målrettet med bl.a. bedring av tråputescore. Vinteren 2019 innførte Nortura konsekvenser for dyretetthet ved høy tråputescore. Dette ble tatt inn i revidert Dyrevelferdsprogram senere på våren. Mattilsynet har nå anerkjent disse endringene i Dyrevelferdsprogrammet for kalkun.

Se informasjon i Dyrevelferdsprogram for fjørfe