Aktuelt - Gris

  • Siste prisendring og prisprognose gris

    (09.07.18) Puljetillegg for smågris er endret fra mandag 9. juli i de to laveste puljestørrelser. Pulje 0-24 stk, ny sats - kr. 10,- per stk, pulje 25-49 stk, ny sats kr. 0,- per stk, ingen endring i puljer over 49 stk.

  • Prognosen 2018 – Stort overskudd av gris

    (21.06.18) Den nye prognosen for 2018 viser et stort overskudd av gris i 2018 og en krevende markedssituasjon. Det samme gjelder for sau og lam. For egg viser prognosen tilnærmet balanse etter at det er gjennomført førtidsslakting. Markedet for storfe preges fortsatt av underskudd av norsk vare, men underskuddet er minkende sammenlignet med de foregående årene.

  • Årets vinnere på Husdyrtreff Svin

    (11.06.18) I år var det Vegard Skjesol, Tonje Westerhus, Marius Hjulstad, Anton Aas, Edvard Grande fra Mære landbruksskole som leverte den beste oppgaven på gris.