Aktuelt - Gris

  • Prognosen 2020 – per januar, bedring for grisen

    (15.01.20) For gris prognoseres det i 2020 en underdekning isolert for året som følge av redusert produksjon. Med prognosert underdekning av svinekjøtt og reduserte lagre oppfordres det ikke til fortsatt frivillig reduksjon av produksjonen. For sau og lam viser prognosen at vi fortsatt har en utfordring med for mye sau i det norske markedet. For egg viser prognosen et overskudd og det er ikke rom for nyetableringer.

  • Siste prisendring og prisprognose gris

    (27.12.19) Fra mandag 30. desember øker avregningsprisen for gris pga. økt engrospris, redusert omsetningsavgift og endring i kostnader, samt korrigering innen vektgrupper. For purke en nedgang grunnet kostnader. Se prislisten for detaljer. Samme dag reduseres smågrisprisen med kr 20,- per stk. Puljetilleggene på slaktegris økes med 10 øre i alle puljer.

  • Justering av prisløypa for gris

    (11.12.19) Fra mandag 30. desember reduseres engrosprisen for gris med 10 øre per kg. Det gjøres for å unngå overnotering i forhold til målpris for målprisåret 2019/2020.