Aktuelt - Gris

 • Økt salg som følge av fortsatt tiltak og restriksjoner

  (19.01.22) Sammenlignet med prognosen fra november er salget noe oppjustert i 2022. Den siste smittebølgen har ført til ny runde med tiltak, og vi har i den reviderte prognosen lagt til grunn at både redusert grensehandel og utenlandsreiser i stor grad vil vedvare gjennom vinteren.

 • Nyhetsbrev til Norturas svineprodusenter

  (14.01.22) 2021 er historie, det har vært et år med både gleder og sorger. Etterspørselen etter svinekjøtt har vært gode, lagrene er tomme og for våre medlemmer på gris har det for første gang på lang tid vært mulig å glede seg over økende avregningspris på svinekjøtt og en etterspørsel som har medført stabilt høye slaktevekter igjennom hele året.

 • Siste prisendring og prisprognose gris

  (31.12.21) Fra mandag 3. januar økes avregningsprisen for gris som følge av økt engrospris og økt innmatpris. Det er samtidig økte kostnader og økt omsetningsavgift, og justering i vekttabeller etter prisnedtrappingen før jul er tilbakestilt. Se pristabell for detaljer.

 • Årsavslutning og livdyr 2021

  (14.12.21) Det går mot jul og nyttår. Vi ønsker igjen å minne om at direkteformidla avlsdyr og fôringsdyr (storfe og gris) må registreres snarest, og i god tid før nyttår. Nortura er helt avhengige av å få dette på plass i god tid for bearbeiding av avregning og faktura.