Aktuelt - Gris

 • Gi ditt klimasamtykke!

  (29.04.24) Etter mange år med mye fokus på kvalitetssikring av dyrevelferd jobbes det nå også med bærekraft generelt og spesielt ønsker næringa å komme raskt i gang med å bruke klimakalkulatoren.

 • Nortura livdyrnytt april 2024

  (15.04.24) Min side livdyr tas nå i bruk av flere og flere noe vi formidlere er svært glade for. Gleden ligger i flere årsaker, men det viktigste er oversikt og redusert tidsbruk som gjør at fellesskapet kan yte en bedre service og være mer tilgjengelig for andre viktige oppgaver til nytte for dere eiere. Løsningen er tilgjengelig dag/natt 52 uker i året!

 • Veileder transportdyktighet

  (Sist endret 18.03.24) Det er stort fokus på transportdyktighet hos dyr som transporteres til slakt, og Mattilsynet har derfor laget en veileder til bruk ved vurdering.

 • Ikke funn av MRSA hos svin i Norge de siste fire årene

  (13.03.24) Det har ikke vært påvist MRSA hos svin siden 2019 i Norge. I 2014 innførte Norge en strategi for å hindre smitte av MRSA i norske svinehold. Norske svinebesetninger har strenge smittevernregler og gode rutiner. Fire år uten funn av MRSA i Mattilsynets overvåkningsprogram viser at systemet fungerer.