Aktuelt - Gris

  • Prognosen 2020 og 2021 – per november

    (11.11.20) Sammenlignet med prognosen fra september er salget av alle kjøttslag noe oppjustert både i 2020 og 2021. Salgsprognosen er usikker og vil fortsatt være preget av de tiltak myndighetene innfører for å redusere spredning av covid-19 samt ettervirkninger av denne.

  • Prisnedtrapping og slaktestrategi før jul

    (Oppdatert 11.11.20) Fra mandag 7. desember starter den planlagte prisnedtrappingen for slaktegris. Dette gjøres for å få mer ferskt svinekjøtt før jul og øke tilgangen av ribbe før jul. For å maksimere inntekta di er det viktig at du som svineprodusent tilpasser slaktingen til prisløypa. Vekter på utslaktingsstrategi i uke 49 og 50 er korrigert fra opprinnelig versjon!

  • Informasjon om Mattilsynets varslede tilsynskampanje

    (Oppdatert 06.11.20) Som kjent har Mattilsynet varslet en tilsynskampanje hos svinebesetninger i 2021. Utvelgelsen av besetninger skal være tilfeldig, og det er Veterinærinstituttet som skal gjøre denne jobben for Mattilsynet.

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes